Christelijke basisschool De Ark

't Caphorst 2 7688 RK Daarle

  • Een plein met onze boot "De Ark", veel groen en volop speelruimte !
  • Hinkelen, schaken, dammen of lekker keuvelen onder de bomen.
  • Klimmen en klauteren en ..... zoef naar beneden.
  • Peuterspeelzaal Ukkie-pukkie en BSO COSMO zijn medebewoners van onze Ark.
  • Ook de openbare bibliotheek huist in ons gebouw.

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom !

Fijn dat u belangstelling heeft voor het onderwijs op De Ark.

Dit SchoolVenster geeft u een inkijkje in de Christelijke basisschool De Ark in Daarle.

Wij vinden dat de school een plaats moet zijn waar de kinderen volop leren, zich veilig voelen én waar ze met plezier naar toe gaan!

Opvoeden is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouder(s)/verzorger(s) èn school. Een goed samenspel tussen beiden is essentieel om de zorg voor ieder kind te optimaliseren. Een weloverwogen en verantwoorde schoolkeuze is daarbij dan ook van groot belang.

CBS De Ark is een basisschool behorend bij de Stichting "Ieder kind telt" in de gemeente Hellendoorn.

Deze Stichting telt elf scholen en stelt zich ten doel het geven van Christelijk primair onderwijs. Op onze school geven wij onderwijs waarbij ook ouder(s)/verzorger(s) een belangrijke rol spelen. Uw meeleven en meedenken is erg belangrijk.

Ons logo is ontleend aan een kunstwerk waarin de naam van de school is verwerkt (in aangepaste stijl) : samenspelende kinderen omgeven door stralen van het licht. 

Dat is dus wat De Ark wil zijn: een plaats waar kinderen zich veilig kunnen ontwikkelen..

In ons multifunctionele gebouw is ook plaats voor de openbare bibliotheek, BSO Kosmo, peuterspeelzaal Ukke Pukkie en Thuiszorg Noord West Twente.
De school staat iets buiten de dorpskern in een landelijke omgeving.

We geven op De Ark dagelijks op een verantwoorde wijze hedendaags onderwijs. Hierbij gaan we uit van de gedachte dat elk kind op zijn eigen niveau en naar eigen mogelijkheden handelt en leert. Ieder kind telt omdat ieder kind uniek is !

We werken met "Klassepro". Dit staat voor het continu verbeteren van ons onderwijs. We willen onze leerlingen steeds meer "eigenaar" laten zijn van haar/zijn eigen ontwikkeling. We maken hierbij gebruik van individuele doelen en groepsdoelen. Ieder kind beschikt over een eigen portfolio-map waarin de succeservaringen en resultaten worden verzameld. 

Wij vertellen u natuurlijk graag veel meer over onze school, maar we laten u nog liever zíen hoe het er bij ons aan toe gaat.

We maken graag tijd voor u!

Dus: nieuwsgierig geworden naar onze Ark? Maak dan gerust een afspraak. Dit kan via telefoonnummer 0546 697405 of stuur een mail naar t.kiers@ark-ikt.nl voor een kennismakingsgesprek bij ons op school.

Op onze website kunt u natuurlijk ook meer informatie vinden over onze school.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • De Ark: samen veilig op koers!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Ark beschikt over 7 leslokalen.
Afhankelijk van het aantal leerlingen in een groep, worden waar nodig groepen samengevoegd.
Per 1-10-2023 tellen we op onze school 139 leerlingen.

De kinderen zijn verdeeld over 6 groepen.

Groep 1/2

Groep 2/3

Groep 4

Groep 5

Groep 6/7

Groep 8

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
139
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In het School Veiligheidsplan 2023 treft u het hele pakket aan van protocollen en formulieren die binnen onze school gehanteerd wordt.
Het omvat eveneens onder andere onze visie, doelen en uitgangspunten en een overzicht van onze huidige situatie op het gebied van schoolveiligheid, onze prioriteiten en ons plan van aanpak.

Terug naar boven