Basisschool Koning Willem-Alexander

Poelslaan 2a 4102 KN Culemborg

 • In de middagen staat het thematisch leren centraal.
 • Schoolfoto van Basisschool Koning Willem-Alexander
 • Wij zijn een Kanjerschool. (kanjertraining.nl)
 • Schoolfoto van Basisschool Koning Willem-Alexander

In het kort

Toelichting van de school

Fijn dat u een kijkje neemt op het schoolvenster van de Koning Willem-Alexanderschool. De KWA is een school waar kinderen met veel plezier naar toe gaan. Een goede open sfeer vinden we belangrijk. Bekwaamheid, vertrouwen en respect zijn dan ook onze sleutelwoorden Enkele kernmerken van onze school van onze school:

 • LEVEL leren       
 • Uitstekende leerlingenzorg      
 • Structuur       
 • Actief meedenken en meedoen      
 • Bevorderen van zelfstandigheid       
 • Rekening houden met diversiteit      
 • Vieringen        
 • Taalrijk      
 • Engels vanaf groep 1      
 • Mogelijkheden voor Frans in groepen 7 en 8
 • deelname aan Plusklas CPOB en Eurekaklas KWC

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school.  We geven u betrouwbare en genuanceerde informatie over onze schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Openheid en veiligheid
 • Innerlijke betrokkenheid
 • Benutten van talenten
 • Samenwerken en zelfstandigheid
 • Creativiteit in denken en doen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school kan gezien worden als Nederland in het klein, we verwelkomen leerlingen uit allerlei windstreken.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
334
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven