Basisschool Koning Willem-Alexander

Poelslaan 2a 4102 KN Culemborg

  • In de middagen staat het thematisch leren centraal.
  • Schoolfoto van Basisschool Koning Willem-Alexander
  • Wij zijn een Kanjerschool. (kanjertraining.nl)
  • Schoolfoto van Basisschool Koning Willem-Alexander

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Ieder jaar wordt het leerlingtevredenheidsonderzoek met de leerlingen besproken. Voor leerlingen wordt het op deze manier duidelijk dat er iets met de uitkomst wordt gedaan.
Tevredenheid
8,7
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven