Rooms Katholieke Basisschool De Palster

Hageroos 1 4102 JN Culemborg

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Palster

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging van zieke/afwezige leerkrachten

Bij ziekte of calamiteitenverlof worden de leerkrachten vervangen. Onze stichting SKOR is aangesloten bij een vervangingspool, IPPON genaamd. Bij een vervangingsaanvraag worden professionele leerkrachten door IPPON ingezet. Het is ook mogelijk dat een parttime collega van dezelfde school de afwezige leerkracht vervangt. Op piekmomenten kan het voorkomen dat er geen invaller beschikbaar is. Indien er geen leerkracht beschikbaar is om de groep waar te nemen, kan de groep worden verdeeld over de andere groepen. Iedere leerkracht heeft hiervoor een speciaal programma gemaakt. Deze situatie mag maximaal één dag duren. Is er dan nog geen vervanger beschikbaar dan kan het ook voorkomen dat een groep thuis mag blijven. Dit hoeft niet per sé de groep van de afwezige leerkracht te zijn. Een groep kan voor maximaal één dag naar huis worden gestuurd, zodat er geen sprake is van het feit dat er te weinig lestijd op jaarbasis gegeven zal worden. Er is voldoende marge in het aantal lesuren om één dag op te vangen. Ouders krijgen in een dergelijke situatie bericht dat hun kind de volgende dag niet op school kan komen. Mocht vervanging gedurende langere tijd onmogelijk zijn, dan zal door wisseling van leerkrachten steeds een andere groep 'naar huis worden gestuurd'.

Het zal u duidelijk zijn dat 'het naar huis sturen van een groep' een allerlaatste optie is, die we zelf ook als zeer onwenselijk typeren. Overigens zorgt de school in een dergelijke situatie dat kinderen worden opgevangen, als u echt in de problemen komt met opvang.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Terug naar boven