Rooms Katholieke Basisschool De Palster

Hageroos 1 4102 JN Culemborg

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Palster

In het kort

Toelichting van de school

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Welkom bij het venster met informatie over onze school De Palster. Dit SchoolVenster geeft u informatie over De Palster. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. Uiteraard hopen wij dat u middels deze informatie een goed beeld heeft van ons onderwijs en waar wij gezamenlijk voor staan. 
U bent natuurlijk ook van harte welkom om de school te bezoeken. Als u een afspraak wilt maken of meer wilt weten over onze school, dan kunt u contact opnemen via info@rk-depalster.nl.

Een vriendelijke groet namens het team van De Palster,

Mariëlle Jansen
Directeur

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

School- en groepsgrootte

De Palster heeft in schooljaar 2020-2021 ongeveer 150 leerlingen. 

De leerlingen zijn verdeeld over 7 groepen. Er zijn twee groepen 1/2 en er is één groep 3, 4 en 5, een combinatiegroep 6/7 en een combinatiegroep 7/8. Op een aantal ochtenden krijgt groep 7 apart les. De groepsgrootte is gemiddeld 20 kinderen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
147
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Terug naar boven