Rooms Katholieke Basisschool De Palster

Hageroos 1 4102 JN Culemborg

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Palster

In het kort

Toelichting van de school

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Welkom bij het venster met informatie over onze school De Palster. Dit SchoolVenster geeft u informatie over De Palster. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. Uiteraard hopen wij dat u middels deze informatie een goed beeld heeft van ons onderwijs en waar wij gezamenlijk voor staan. 
U bent natuurlijk ook van harte welkom om de school te bezoeken. Als u een afspraak wilt maken of meer wilt weten over onze school, dan kunt u contact opnemen via info@rk-depalster.nl.

Een vriendelijke groet,

Team De Palster

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ontwikkeling
  • Samen
  • Vertrouwen
  • Veiligheid
  • Verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

School- en groepsgrootte

De Palster heeft in schooljaar 2023-2024 ongeveer 145 leerlingen. 

De leerlingen zijn verdeeld over 6 groepen. Er zijn twee groepen 1-2, een groep 3-4, een groep 4-5, een groep 6-7 en een groep 7-8. De groepsgrootte is gemiddeld 25 kinderen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
163
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Kindcentrum De Palster

Basisschool De Palster is een kleinschalige basisschool met een breed aanbod. Naast de basisschool is in het gebouw van De Palster ook een peuterspeelzaal en een buitenschoolse opvang gevestigd. De organisatie hiervan is in handen van Kaka Kinderopvang. Pedagogisch medewerkers van Kaka worden in de basisschool ingezet als tutor bij de kleuters of als onderwijsassistent. Hierdoor krijgen alle kinderen dezelfde pedagogische en didactische aanpak en is er een doorgaande lijn binnen de school. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven