Rooms Katholieke Basisschool De Palster

Hageroos 1 4102 JN Culemborg

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Palster

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Tevredenheidspeiling
Iedere twee jaar vindt een tevredenheidsonderzoek plaats bij alle ouders van de school en leerlingen uit de groepen 5 t/m 8.
Het onderzoek wordt afgenomen door het onafhankelijke bedrijf 'Scholen met succes'.

Meer informatie over de opbrengsten van dit onderzoek leest u hier.

Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Tevredenheidspeiling

Iedere twee jaar vindt een tevredenheidsonderzoek plaats bij alle ouders van de school en leerlingen in groep 6 t/m 8. 

Tevredenheid
7,4
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven