Protestants Christelijke Basisschool Oranje Nassau

Zijderupsvlinderlaan 8 4105 TC Culemborg

Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Oranje Nassau

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Mochten er naar aanleiding van deze informatie nog vragen zijn, dan bent u van harte welkom bij de directie!
Tevredenheid
8,4

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De vragenlijst is verspreid onder alle ouders. Het aantal respondenten is echter te weinig om een betrouwbaar beeld te kunnen geven.

Tevredenheid
7,9

Terug naar boven