Protestants Christelijke Basisschool Oranje Nassau

Zijderupsvlinderlaan 8 4105 TC Culemborg

Schoolfoto van Protestants Christelijke Basisschool Oranje Nassau

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom bij mijn scholen op de kaart. U kunt hier terecht voor een indruk van onze school.  

JIJ + IK = ONS

De Oranje Nassauschool is een basisschool met twee locaties, locatie Parijsch en locatie Molenzicht.
De school is onderdeel van Stichting Christelijk Primair Onderwijs Betuwe en Bommelerwaard (CPOB).

Voor uitgebreide informatie verwijzen wij u ook graag naar onze website: www.oranjenassauschool-culemborg.nl.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Samen
  • Betrokkenheid
  • Kwaliteit
  • Betekenisvol

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
340
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Mocht u nog vragen hebben over schoolklimaat en veiligheid, dan bent u van harte welkom bij de directie!

Terug naar boven