Kindcentrum de Leydraad

Kerkweg 2 5266 AT Cromvoirt

  • Schoolfoto van Kindcentrum de Leydraad
  • Schoolfoto van Kindcentrum de Leydraad
  • Schoolfoto van Kindcentrum de Leydraad
  • Schoolfoto van Kindcentrum de Leydraad
  • Schoolfoto van Kindcentrum de Leydraad

Het team

Toelichting van de school

Het team van de Leydraad bestaat uit ongeveer 10 personen. Het team van de Leydraad is stabiel en de meeste collega's zijn al langere tijd aan de school verbonden. De leerkrachten zijn flexibel inzetbaar in de verschillende groepen. De meeste leerkrachten hebben een eigen expertise opgebouwd in de jaren dat zij werken op de Leydraad.

Juf Kelly: Rekencoördinator en sociaal emotionele vaardigheidstrainer 
Juf Sandra: Muziekcoördinator 
Juf Karin: Leescoördinator 
Meester Norbert : NME (Natuur en Milieu Educatie) en sociaal emotionele vaardigheidstrainer 
Juf Janneke: Multi-media coach 
 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De vervanging van leerkrachten bij ziekte is goed geregeld. Wij kunnen gebruik maken van de VIP (Vervangers- en invallers pool) dat onderdeel is van de Dommelgroep. Zo kan de school snel beschikken over een goed aanbod van vervangers. Vervangers uit de invalpoule worden in principe ingezet voor korte invalperioden. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De school bestaat uit combinatiegroepen. De instroom van leerlingen in de kleutergroep is de laatste jaren groot. De school groeit doordat er veel nieuwbouw in de omgeving is en het dorp aan het verjongen is. De groepen 3 t/m 8 hebben tussen de 23 en de 27 leerlingen. Leerlingen uit de verschillende jaren werken vaak met elkaar samen. De school organiseert regelmatig activiteiten waarbij de leerlingen van de verschillende jaargroepen samenwerken. 

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de onderbouw laten wij leerlingen onderzoekend leren rondom een thema. Dit thema geeft houvast en de leerkrachten plannen het aanbod aan de hand van het thema en de ontwikkeling van de leerlingen. Wij houden hierbij de thema's van de methode Jeelo aan. Jeelo werkt projectmatig en volgt leerlingen in hun ontwikkelingslijnen. Jeelo bevat alle vakken van het basisonderwijs en ieder thema heeft zijn eigen focus en inhoud. Groep 1-2 werkt naast Jeelo ook met projecten van de kleuteruniversiteit. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Wij hanteren de aangegeven onderwijstijd van de overheid tenzij uit de tussenresultaten blijkt dat de groep iets anders nodig heeft dan de adviestijden. In groep 3 besteden wij uiteraard meer aandacht aan lezen. Vanaf groep 7 bieden wij Engelstalig onderwijs via de methode Groove Me. 

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wij hebben ervaring met slechthorende leerlingen en slechtziende leerlingen. 
Hiervoor hebben wij allerlei hulpmiddelen die het volgen van het onderwijs mogelijk maken. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Basisschool de Leydraad en kinderopvang Eigenwijze zoeken verbinding waar mogelijk. Wij stemmen onze thema's af en geven daar allebei een eigen invulling aan. Op de speelplaats is een kleuter- en peuterplein aanwezig. Peuters en kleuters spelen regelmatig samen buiten zodat zij elkaar en de juffen alvast leren kennen. Jong en oud kan bij het buitenspelen van elkaar leren op een spelende manier. 

Terug naar boven