Kindcentrum de Leydraad

Kerkweg 2 5266 AT Cromvoirt

  • Schoolfoto van Kindcentrum de Leydraad
  • Schoolfoto van Kindcentrum de Leydraad
  • Schoolfoto van Kindcentrum de Leydraad
  • Schoolfoto van Kindcentrum de Leydraad
  • Schoolfoto van Kindcentrum de Leydraad

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Om de tevredenheid en de betrokkenheid van de leerlingen te monitoren laten wij de kinderen de vragenlijst van SCOL invullen. SCOL staat voor Sociale Competentie ObservatieLijst (SCOL) en is een leerlingvolgsysteem voor sociale competentie, welbevinden en sociale veiligheid.
De kinderen van de bovenbouw vullen ook één keer per twee jaar de KCM in en ieder jaar nemen wij de monitor sociale veiligheid af bij de leerlingen van de bovenbouw. De KCM is een instrument waarmee wij de tevredenheid van leerlingen, ouders en leerkrachten binnen het kindcentrum meten.
Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In het schooljaar 2021-2022 is de KCM ingevuld. Dit is een instrument waarbij wij binnen het gehele kindcentrum de tevredenheid van ouders, leerlingen en leerkrachten meten. Wij nemen de feedback en de verbeterpunten mee in ons schoolplan. 

De uitslag van de KCM is bij de directie in te zien. 

Tevredenheid
7,3
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven