Kindcentrum de Leydraad

Kerkweg 2 5266 AT Cromvoirt

  • Schoolfoto van Kindcentrum de Leydraad
  • Schoolfoto van Kindcentrum de Leydraad
  • Schoolfoto van Kindcentrum de Leydraad
  • Schoolfoto van Kindcentrum de Leydraad

In het kort

Toelichting van de school

Op de Leydraad maken we samen de school. Leerlingen, ouders en leerkrachten leren van elkaar door mooie ontmoetingen. We hebben de ambitie om leerlingen op een eigentijdse manier onderwijs te bieden, door rust en structuur centraal te stellen. Toekomstgericht onderwijs en een veilig pedagogisch klimaat gaan bij ons hand in hand. We zijn een kleine school in het hart van het prachtige Brabantse Cromvoirt. Door de kleinschaligheid kennen we al onze leerlingen goed en weten we precies wat ze nodig hebben, hoe leerlingen leren en welke talenten ze zelf willen ontwikkelen. Op de Leydraad wordt onderwijs gegeven vanuit een onderzoekende en ontdekkende leeromgeving. Dat doen we zowel binnen als buiten. Een warm en deskundige team van leerkrachten staat klaar voor de onderwijsontwikkeling van elke leerling. Leerlingen laten groeien, dat is waar de Leydraad voor staat, omdat alle leerlingen en alle talenten tellen!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Toekomstgericht onderwijs
  • Rust en structuur
  • Veilig pedagogisch klimaat
  • Verbinding
  • Betrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op de Leydraad maken we samen de school. Leerlingen, ouders en leerkrachten leren van elkaar door mooie ontmoetingen. We hebben de ambitie om leerlingen op een eigentijdse manier onderwijs te bieden, door rust en structuur centraal te stellen. Toekomstgericht onderwijs en een veilig pedagogisch klimaat gaan bij ons hand in hand. We zijn een kleine school in het hart van het prachtige Brabantse Cromvoirt. Door de kleinschaligheid kennen we al onze leerlingen goed en weten we precies wat ze nodig hebben, hoe leerlingen leren en welke talenten ze zelf willen ontwikkelen. Op de Leydraad wordt onderwijs gegeven vanuit een onderzoekende en ontdekkende leeromgeving. Dat doen we zowel binnen als buiten. Een warm en deskundige team van leerkrachten staat klaar voor de onderwijsontwikkeling van elke leerling. Leerlingen laten groeien, dat is waar de Leydraad voor staat, omdat alle leerlingen en alle talenten tellen!
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
98
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Brabantsverkeersveiligheidslabel (BVL)

Het verkeer en de veiligheid rondom Kindcentrum de Leydraad is voor kinderen, ouders, leerkrachten en buurtbewoners belangrijk. Om de verkeersactiviteiten te stimuleren en uit te voeren is er een verkeerscommissie actief. Het Brabants Veiligheids Label heeft als doel de veiligheid van schoolgaande kinderen te bevorderen met actieve deelname van ouders en verkeerslessen. De activiteiten die wij organiseren voor alle betrokkenen, is bedoeld om de verkeerseducatie te optimaliseren en te continueren. De verkeerscommissie is per e-mail bereikbaar op info.leydraad@stichtingtalentis.nl
Leden van de verkeerscommissie:
Rick Wielens (vader Noor en Thijs)
Linda van Hilten (moeder Dion)

Directeur Kindcentrum de Leydraad

Gezonde school 
Sinds 2017 is basisschool de Leydraad een gezonde school. Dit betekent niet dat wij nooit meer iets ongezonds aanbieden. Dit betekent wel dat wij bewust aandacht besteden aan gezonde voeding en leefgewoontes in ons onderwijsaanbod en opletten bij traktaties vanuit de school. Wij stimuleren gevarieerd onderwijs en afwisseling tussen binnen- en buitenonderwijs.

Terug naar boven