Kindcentrum de Leydraad

Kerkweg 2 5266 AT Cromvoirt

  • Schoolfoto van Kindcentrum de Leydraad
  • Schoolfoto van Kindcentrum de Leydraad
  • Schoolfoto van Kindcentrum de Leydraad
  • Schoolfoto van Kindcentrum de Leydraad
  • Schoolfoto van Kindcentrum de Leydraad

In het kort

Toelichting van de school

Op de Leydraad maken we samen de school. Leerlingen, ouders en leerkrachten leren van elkaar door mooie ontmoetingen. We hebben de ambitie om leerlingen op een eigentijdse manier onderwijs te bieden, door rust en structuur centraal te stellen. Toekomstgericht onderwijs en een veilig pedagogisch klimaat gaan bij ons hand in hand. We zijn een kleine school in het hart van het prachtige Brabantse Cromvoirt. Door de kleinschaligheid kennen we al onze leerlingen goed en weten we precies wat ze nodig hebben, hoe leerlingen leren en welke talenten ze zelf willen ontwikkelen. Op de Leydraad wordt onderwijs gegeven vanuit een onderzoekende en ontdekkende leeromgeving. Dat doen we zowel binnen als buiten. Een warm en deskundig team van leerkrachten staat klaar voor de onderwijsontwikkeling van elke leerling. Leerlingen laten groeien, dat is waar de Leydraad voor staat, omdat alle leerlingen en alle talenten tellen!


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • ruimte om je te ontwikkelen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Kinderen zich in hun eigen ruimte laten ontwikkelen, daar staan we voor!

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
104
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In- en externe vertrouwenspersonen 

Veilige en fijne plek. Iedere school moet een veilige plek zijn. In de eerste plaats voor de kinderen natuurlijk, maar daarnaast ook voor medewerkers en ouders. In geen enkele school is daarom plaats voor (seksuele) intimidatie, agressie, geweld, discriminatie of diefstal. Soms zijn er vertrouwelijke onderwerpen of klachten die u wilt bespreken. Aanspreekpunten voor ouder(s) en verzorger(s)Het eerste aanspreekpunt is altijd de groepsleerkracht. Wanneer het voor u niet mogelijk is met hem of haar te praten, neem dan contact op met Imre Tiebosch directeur van De Leydraad. Zijn de leerkracht en de directeur voor u, vanwege de aard van het onderwerp, niet de juiste personen om mee te praten? Dan kunt u contact opnemen met Norbert Weijts of Karin Smolders, de interne vertrouwenspersonen op onze school. Ook zijn er externe vertrouwenspersonen beschikbaar. Het bestuur van de school heeft een contract afgesloten met Vertrouwenswerk voor het leveren van externe vertrouwenspersonen. Deze zijn niet in dienst van de school of het bestuur. Personeelsleden van de school die zich zorgen maken over een situatie waarin zij op school betrokken zijn, met andere personeelsleden, ouders, directie of bestuur, kunnen tevens een beroep doen op de externe vertrouwenspersonen. Het gaat daarbij niet om arbeidsrechtelijke kwesties, wel om bejegening, denk bijvoorbeeld aan situaties zoals pesten, (seksuele) intimidatie, discriminatie of agressie tussen volwassenen. 

Bereikbaarheidsgegevens externe vertrouwenspersoon: Marijke Creemers Tel: 06 2053 7095@: marijkecreemers@vertrouwenswerk.nl

Externe vertrouwenspersoon: Jacqueline Klerkx Tel:  06 2234 8129@: jacquelineklerkx@vertrouwenswerk.nl

Meldplicht seksuele intimidatie / misbruik Indien de schoolcontactpersoon of vertrouwenspersoon het vermoeden heeft dat er sprake is van een seksueel misdrijf, dient deze het bestuur hiervan op de hoogte te stellen. Het bestuur treedt op haar beurt hierover in overleg met de Onderwijsinspectie. Als uit dit overleg blijkt dat er een redelijk vermoeden bestaat dat er sprake is van een misdrijf, doet het bestuur hiervan aangifte bij de politie.  

Brabantsverkeersveiligheidslabel (BVL)

Het verkeer en de veiligheid rondom Kindcentrum de Leydraad is voor kinderen, ouders, leerkrachten en buurtbewoners belangrijk. Om de verkeersactiviteiten te stimuleren en uit te voeren is er een verkeerscommissie actief. Het Brabants Veiligheids Label heeft als doel de veiligheid van schoolgaande kinderen te bevorderen met actieve deelname van ouders en verkeerslessen. De activiteiten die wij organiseren voor alle betrokkenen, is bedoeld om de verkeerseducatie te optimaliseren en te continueren. De verkeerscommissie is per e-mail bereikbaar op info.leydraad@stichtingtalentis.nl
Leden van de verkeerscommissie:
Rick Wielens (vader Noor en Thijs)
Linda van Hilten (moeder Dion en Lauren)

Directeur Kindcentrum de Leydraad

Gezonde school 
Sinds 2017 is basisschool de Leydraad een gezonde school. Dit betekent niet dat wij nooit meer iets ongezonds aanbieden. Dit betekent wel dat wij bewust aandacht besteden aan gezonde voeding en leefgewoontes in ons onderwijsaanbod en opletten bij traktaties vanuit de school. Wij stimuleren gevarieerd onderwijs en afwisseling tussen binnen- en buitenonderwijs. Het themacertificaat Gezonde Voeding hebben wij al langer. De aanvragen voor het themacertificaat Bewegen en Sport, het themacertificaat Milieu en Natuur en het themacertificaat Welbevinden zijn in behandeling. 

Terug naar boven