Roomskatholieke Basisschool De Driesprong

Wolfsdonk 6 4861 BB Chaam

  • Hoofdingang van De Driesprong aan de Wolfsdonk 6 in Chaam
  • Onze school heeft veel ruimte om de school. Kinderen kunnen hier spelen, leren en ontspannen.
  • Het pannaveldje wordt veel gebruikt. Daarbuiten spelen we andere spelletjes.
  • Onze kleuters hebben een aparte grote speelplaats, met op de achtergrond onze gymzaal.
  • met op de achtergrond de buitenbergingen van de TSO (tussen schoolse opvang) en van de kleutergroepen.

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Aan de leerlingen zijn 14 gestandaardiseerde vragen gesteld. Zij hebben die via de eigen IPad in alle rust anoniem kunnen beantwoorden. Bij de vragen 3 t/m 8 konden ze kiezen uit 4 antwoorden, van bijv. helemaal niet veilig tot heel veilig of van helemaal niet naar mijn zin tot heel erg naar mijn zin. Bij de vragen 9 t/m 14  was er keuze uit nooit, soms, vaak of altijd. Bij de laatste vraag mochten de kinderen de school een punt geven.

Het gemiddelde punt voor De Driesprong, gegeven door onze leerlingen was een 8,2.

In de bijlage vindt u de totaal-uitslag. De leerkracht heeft een excel-sheet met hierop de uitslag van zijn/haar groep. Deze groepsuitslag wordt door de leerkracht met zijn/haar bouwcoördinator doorgenomen en een eventueel actieplan wordt opgesteld.

Download tevredenheidsrapport Bron

Oudertevredenheid toelichting

Toelichting van de school

In december 2018 is een oudertevredenheidspeiling afgenomen. De respons was dermate laag (32%) dat er geen conclusies uit dit onderzoek getrokken kunnen worden. 
Tevredenheid
7,4
Vergelijkbare scholen
7,7

Bron

Terug naar boven