Roomskatholieke Basisschool De Driesprong

Wolfsdonk 6 4861 BB Chaam

  • Hoofdingang van De Driesprong aan de Wolfsdonk 6 in Chaam
  • Onze school heeft veel ruimte om de school. Kinderen kunnen hier spelen, leren en ontspannen.
  • Het pannaveldje wordt veel gebruikt. Daarbuiten spelen we andere spelletjes.
  • Onze kleuters hebben een aparte grote speelplaats, met op de achtergrond onze gymzaal.
  • met op de achtergrond de buitenbergingen van de TSO (tussen schoolse opvang) en van de kleutergroepen.

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool De Driesprong uit Chaam heet u van harte welkom op de website van Scholen op de Kaart. Wij vinden het fijn en belangrijk om u te ontmoeten bij ons op school. Bent u nieuw, op zoek of al een ouder/verzorger van onze school dan kunt u altijd in een persoonlijk gesprek informatie krijgen, vragen stellen en/of uw mening geven.

Via deze website kunnen we u alvast informeren over onze school. Alle informatie is ook in uitgebreide vorm te vinden op onze website www.bs-driesprong.nl. Via onze website en/of onze app (te downloaden in App- of Playstore) kunt u ook alle informatieve documenten van de school inzien of downloaden.

Met vriendelijke groet,

Team De Driesprong

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • respect & veiligheid
  • plezier & enthousiasme
  • aandacht & betrokkenheid
  • groei & ontwikkeling
  • kwaliteit & professionaliteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
234
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

toelichting

Terug naar boven