Roomskatholieke Basisschool De Driesprong

Wolfsdonk 6 4861 BB Chaam

  • Hoofdingang van De Driesprong aan de Wolfsdonk 6 in Chaam
  • Onze school heeft veel ruimte om de school. Kinderen kunnen hier spelen, leren en ontspannen.
  • Het pannaveldje wordt veel gebruikt. Daarbuiten spelen we andere spelletjes.
  • Onze kleuters hebben een aparte grote speelplaats, met op de achtergrond onze gymzaal.
  • met op de achtergrond de buitenbergingen van de TSO (tussen schoolse opvang) en van de kleutergroepen.

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

De Driesprong heeft een zeer goed functionerende "zorgafdeling" en de leraren kunnen goed omgaan met verschillen in de klas. Wij bieden "onderwijs op maat" en zijn al jaren goed voorbereid op Passend Onderwijs. Onze verwijzingspercentage naar speciaal (basis) onderwijs is beduidend lager dan het landelijk gemiddelde. Dit is al jaren zo. 

We maken gebruik van de Centrale Eindtoets van Cito

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

Tussentijds worden resultaten gemeten met Cito-toetsen. Evaluatie geschiedt door leerkracht samen met de intern begeleider. Een rapportage wordt op schoolniveau door intern begeleider en directeur opgesteld en met het team en later met het bestuur doorgenomen.
Op de website van de Driesprong wordt jaarlijks een compleet rapport t.b.v. de ouders gepubliceerd.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

Toelichting van de school

Naast de gegevens over de schooladviezen is het belangrijk te weten dat na 3 jaar nog bijna alle leerlingen in het vervolgonderwijs op de school zitten waar zij naar verwezen zijn. Dit houdt in dat onze VO-adviescommissie, bestaande uit leraren groepen 8, intern begeleider en leraren groepen 7, goede schooladviezen richting voortgezet onderwijs geven.
Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Terug naar boven