Roomskatholieke Basisschool De Driesprong

Wolfsdonk 6 4861 BB Chaam

 • Hoofdingang van De Driesprong aan de Wolfsdonk 6 in Chaam
 • Onze school heeft veel ruimte om de school. Kinderen kunnen hier spelen, leren en ontspannen.
 • Het pannaveldje wordt veel gebruikt. Daarbuiten spelen we andere spelletjes.
 • Onze kleuters hebben een aparte grote speelplaats, met op de achtergrond onze gymzaal.
 • met op de achtergrond de buitenbergingen van de TSO (tussen schoolse opvang) en van de kleutergroepen.

Het team

Toelichting van de school

Het personeel van De Driesprong kenmerkt zich ook, en dat valt niet uit Vensters-PO op te maken, door een grote mate van professionalisering: 45% van de leraren bevinden zich in de hoogste lerarenschaal (landelijk gemiddelde is 26%). Mede hierdoor hebben wij ons onderwijs aan de kinderen op hoog niveau kunnen brengen.

Het lijkt erop dat De Driesprong veel personeel heeft. In de gegevens die automatisch vanuit DUO opgenomen worden in dit systeem worden ook de invallers opgenomen. Deze zijn niet alleen werkzaam op De Driesprong, maar vallen in op alle scholen van het bestuur. 

Ditzelfde geldt voor het management. De aantallen die hier benoemt zijn, is een opsomming van personeel dat in het management zit van De Driesprong in combinatie met hun bovenschoolse taken. Dit getal is dus niet representatief. Op De Driesprong wordt 1,0 FTE aan management besteed.

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het is niet meer zo als vroeger dat elke leraar vijf dagen per week werkt en daarmee de enige leraar in de groep is. Een aantal van onze meesters en juffen werkt part time. Daarnaast zijn er leerkrachten die binnen de school ook andere taken hebben en kunnen de leerkrachten gebruik maken van de regeling duurzame inzetbaarheid. Bijna alle groepen krijgen dan ook te maken met twee leraren. Daarnaast kan het gebeuren dat een leerkracht ziek is of buitengewoon verlof heeft. In dat geval kunnen we een beroep doen op (vaste)bevoegde invalkrachten die de groep voor korte of langere tijd over te nemen.  

Het is voor ons steeds moeilijker om tijdens afwezigheid van een leerkacht (verlof/verzuim) een invaller te vinden. Mocht dit niet mogelijk zijn dan wordt slechts in het uiterste geval een groep vrij gegeven. Eerst worden er allerlei organisatorische maatregelen genomen om uw kind toch onderwijs te geven. Deze maatregelen zijn vastgelegd in het protocol vervangingen van Het Groene Lint en hebben wij als Driesprong aangvuld met een schoolspecifiek deel, zodat eenieder weet hoe we verzuim/verlof organisatorisch op moeten vangen zodat u uw kind nooit onverwacht thuis zult krijgen. Mocht onverhoopt in een uiterst geval dit toch spelen dan krijgt u altijd minimaal 2 dagen tevoren van ons bericht.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Schooljaar 2019-2020 zullen de 10 groepen op BS De Driesprong als volgt geformeerd worden:

 • 1/2 A -> 1 A (vanaf november)
 • 1/2 B -> 1 B (vanaf november)
 • 2 C (vanaf november)
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 6/7
 • 7/8
 • 8

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Voor een uitgebreidde en volledige beschrijving van ons ondersteuningsprofiel verwijs ik u naar het bijgevoegde document.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven