Basisschool Juliana van Stolberg

Juliana van Stolbergstraat 3 1901 CE Castricum

Schoolfoto van Basisschool Juliana van Stolberg

In het kort

Toelichting van de school

OBS Juliana van Stolberg - volop in beweging!

De Juliana van Stolberg (JvS)  is de oudste openbare basisschool in Castricum (1953). Midden in de school is onze ontmoetingsplek - met een kookeiland. Grote ramen en ruime lokalen zorgen voor een prettige omgeving om in te spelen en te leren.

Wij vinden positief stimuleren belangrijk. Een goede sociaal emotionele ontwikkeling zien wij als voorwaarde voor leren. 

Wij bieden een veilige en uitdagende leeromgeving voor veelzijdig ontwikkeling. Naast de inzet van de talenten binnen ons team maken wij gebruik van vakleerkrachten voor:

  • gym
  • toneel 
  • muziek
  • techniek                                                                                                                                                                      

Bewegen stimuleert enorm. We doen daarom veel aan spel en dans tussen de lessen door én spelen en sporten graag op ons mooie schoolplein.

Meer weten? Kijk op onze site : www.jvscas.nl

U bent van harte welkom voor een bezoek! Bel dan naar: 0251-651250 voor een afspraak.

Carla Riethorst

directeur

Obs Juliana van Stolberg valt onder het bestuur van de Intergemeentelijke Stichting Openbaar Basisonderwijs (ISOB).                                                                                                                      

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • goede (werk) sfeer
  • hoge verwachting
  • positieve stimulans
  • samenwerken en zelfvertrouwen
  • creativiteit en eigenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen is de afgelopen jaren licht gestegen. In 2018 zijn wij met een derde kleutergroep gestart.

Onze leerlingen komen uit heel Castricum. Dit is mede te danken aan een goede "mond-op-mond" reclame van onze ouders.

In de  oudertevredenheidspeiling waarderen ouders onze school met: GOED

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
274
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij werken volgens een 4 gelijke dagen model (Continurooster)

Op woensdagmiddag hebben alle groepen vrij.

Op vrijdagmiddag hebben de groepen 1-2-3 vrij.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wij vinden ons pedagogisch veilige schoolklimaat ons 'visitekaartje' en doen er alles aan om de sfeer binnen en buiten de school optimaal mogelijk te laten zijn. Dit doen we door altijd en overal goed zichtbaar te zijn, zodat we benaderbaar zijn voor zowel kinderen als ouders. De onderlinge relatie is naar ons idee de basis voor een goed en veilig gevoel en een goede samenwerking.

Terug naar boven