Basisschool Juliana van Stolberg

Juliana van Stolbergstraat 3 1901 CE Castricum

Schoolfoto van Basisschool Juliana van Stolberg

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte van een leerkracht wordt vervanging georganiseerd.

Mocht dit niet lukken dan worden de leerlingen verdeeld over de groepen.

Bij langdurige vervangingsproblematiek kan het ook voorkomen,

dat een groep kinderen naar huis wordt gestuurd.

De ouders (en de BSO) worden hier tijdig over geïnformeerd.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze school heeft 9 groepen.

In 2019 - 2020 zijn de leerlingaantallen:

Groep 1/2 A : 20 - 30

Groep 1/2 B : 20 - 30

Groep 1/2 C : 20 - 30

Groep 3 : 28

Groep 4 : 30

Groep 5 : 27

Groep 6 : 32

Groep 7 : 20

Groep 8 : 32

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Binnen ons team is de Intern Begeleider de specialist op het gebied van de ondersteuning aan leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte. Zij is HBO+ opgeleid en volgt ieder jaar trainingen om op de hoogte te blijven van de jongste ontwikkelingen.

De Intern Begeleider stuurt meerdere onderwijsassistenten aan die werken met leerlingen met een arrangement.

Binnen het team is een leerkracht speciaal geschoold op het gebied van taal en meerbegaafdheid.

Diverse leerkrachten zijn geschoold in dyslexie en ernstige reken- en wiskundeproblemen.

Een leerkracht heeft zich gespecialiseerd in de Sociale vaardigheidstraining "Rots en Water".

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven