Basisschool Juliana van Stolberg

Juliana van Stolbergstraat 3 1901 CE Castricum

Schoolfoto van Basisschool Juliana van Stolberg

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

De bovenbouwleerlingen gaven onze school in 2017 in de leerlingtevredenheidspeiling een 8,4 en de waardering GOED. In de omgang met elkaar geven zij een waardering van 8 en de omgang tussen de leerkracht en de leerling waarderen zij met een 9,4 !

In Vensters voor Verantwoording scoren zij onze school zelfs een 8,9 !

Het meest tevreden waren zij over:

Aantrekkelijkheid van het schoolplein, rust in de klas, plezier in het naar school gaan, beperking van (online) pesten, beperken van angst, leereffect, uitleg juf of meester, veiligheid, welbevinden in de groep, hulp van de leerkracht, samenwerken, duidelijkheid schoolregels, uitstapjes met de klas, de gymlessen, omgang met medeleerlingen, duidelijkheid en feedback, moeilijkheidsgraad computerwerk, leren op school en gezelligheid in de klas.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

We zijn heel blij met de uitkomst van de Ouder Tevredenheid Peiling (OTP) van januari 2019.

Het meest trots zijn we op de scores:

1. In hoeverre gaat uw kind met plezier naar school?      98 %

2. De mate waarin het kind zich veilig voelt op school:    94 %

3. Het contact met de medewerkers van de school:         94 %

4. Tevreden over wat het kind leert op school:                94 %          

5. De vakbekwaamheid van de leerkrachten:                  94 %

6. De opvoedkundige aanpak van de school:                   90 %

7. De aansluiting van de leerstof bij het niveau v.h. kind: 89 %

8. De mate waarin het kind wordt uitgedaagd:                 81 %

Waar we n.a.v. de OTP een behoorlijke verbeterslag in hebben gemaakt is:

De informatievoorziening over het kind

De informatievoorziening over de school

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven