Kindcentrum De Triangel

Bongerd 4 2906 VK Capelle aan den IJssel

  • Schoolfoto van Kindcentrum De Triangel
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Triangel
  • Schoolfoto van Kindcentrum De Triangel

In het kort

Toelichting van de school

De Triangel is een basisschool met de Bijbel als basis. Voor ons is de Bijbel een bron van inspiratie en de basis van waaruit wij ons onderwijs willen geven. De school maakt met nog 25 andere scholen deel uit van LEV-WN. De naam ‘De Triangel’ staat symbool voor de eenheid tussen gezin-school-kerk. Het leven van een kind speelt zich grotendeels thuis en op school af. De kerk speelt daarbij een belangrijke rol. Zoals de drie hoeken van de triangel verbonden zijn zo willen wij als gezin, school en kerk ook verbonden zijn en samen zorgen voor de kinderen. 

De leerlingen van onze school komen vooral uit Capelle a/d IJssel, Nieuwerkerk a/d IJssel, Rotterdam Nesselande en Rotterdam-Oost. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • De Bijbel als basis
  • Liefde
  • Verantwoordelijkheid
  • Vertrouwen
  • Hart voor alle kinderen!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Triangel is een kindcentrum. Wij bieden onderwijs en opvang met de Bijbel als Basis. We zijn het schooljaar 2022-2023 gestart met 192 leerlingen en aan het einde van het schooljaar hadden we 215 leerlingen. 

Ons onderwijs geven wij in units. Op de Triangel werken we met een onderbouw- middenbouw- en bovenbouwunit.

De kinderen zitten in een stamgroep, waar zij elke dag met elkaar starten. De instructies worden gegeven per leerjaar. In de bovenbouw wordt gewerkt met weektaken, waarop kinderen zelf hun werk kunnen inplannen. In de onderbouw wordt gewerkt met een planbord, soms mogen de kinderen zelf kiezen wat ze gaan doen, er zijn ook vaste instructiemomenten voor een kind. De leerkrachten en onderwijsassistenten zijn met elkaar verantwoordelijk voor alle kinderen in de unit. 


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
193
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Ons kindcentrum biedt voor-en naschoolse opvang en vakantieopvang. In overleg is vervroegde opvang vanaf 7.00 uur en verlengde opvang tot 18.30 uur mogelijk. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wij hebben binnen LEV-WN, de scholengroep waar de Triangel onderdeel van is een interne en externe vertrouwenspersoon. De interne vertrouwenspersoon is betrokken bij de school en daarom gemakkelijk toegankelijk voor leerlingen, ouders en schoolpersoneel.

De interne vertrouwenspersoon is aanspreekpunt bij klachten over ongewenst gedrag op school. U kunt in dit verband denken aan seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten, discriminatie etc. De klachten kunnen gaan over een leerling of over een leerkracht. 

Doordat de interne vertrouwenspersoon ‘dicht op’ de school zit, kunnen er situaties voorkomen waarbij een loyaliteitsconflict ontstaat, bijvoorbeeld bij een probleem tussen een leerkracht en een leerling die de vertrouwenspersoon goed kent.  Daarom is er naast de interne vertrouwenspersoon ook een externe vertrouwenspersoon aangesteld. Extern wil zeggen van buiten de school, op afstand van de schoolorganisatie. Dat heeft het voordeel dat advisering objectiever kan plaatsvinden en dat makkelijker bemiddeld kan worden.

Informatie over de klachtenregeling kunt u vinden op de website van levwn.nl

Terug naar boven