Katholieke Montessorischool

J.J.H. Verhulstlaan 13 1401 CS Bussum

Schoolfoto van Katholieke Montessorischool

In het kort

Toelichting van de school

De Katholieke Montessorischool (KMS) is gelegen op twee verschillende locaties in het Brediuskwartier, een zeer groene en rustige villawijk in het oosten van Bussum grenzend aan Naarden. Het hoofdgebouw ligt aan de J.J.H. Verhulstlaan ter hoogte van de Amersfoortse straatweg en wordt omgeven door een grote tuin. In het hoofdgebouw bevinden zich elf groepen waarvan twee kleutergroepen (Kwetters), een centrale hal, de speelzaal, een ICT-W&T leslokaal en verschillende stafruimtes. Elders in de wijk, aan de Isaäc da Costalaan, is nog een tweede dependance gehuisvest met twee kleutergroepen, De Kwakers.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school heeft een stabiel aantal leerlingen waarmee de 13 groepen zijn gevuld. Daarnaast hanteert de school een wachtlijst, zowel voor kleuters als ook voor oudere kinderen. Afhankelijk van het aantal leerlingen in een leerjaar, is er tussentijds ruimte voor instroom van kinderen die al naar een basisschool gaan. Kinderen die van een andere Montessori basisschool komen krijgen voorrang (mits er plek is). De school heeft heterogene groepen: 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
326
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven