Katholieke Montessorischool

J.J.H. Verhulstlaan 13 1401 CS Bussum

Schoolfoto van Katholieke Montessorischool

Het team

Toelichting van de school

Het team van de KMS bestaat uit 25 enthousiaste leerkrachten, een ICT-er, remedial teacher, intern begeleider, administratief medewerker en concierge. De remedial teacher en intern begeleider zijn verantwoordelijke voor de zorg in de school. Naast groepsleerkrachten zijn er eigen vakleerkrachten voor programmeerlessen, W&T-lessen en bewegingsonderwijs. Verder werken we met externe vakdocenten voor dans, tekenen en muziek. Met de inzet van vakleerkrachten, zowel intern als extern, verhogen we de kwaliteit van het aanbod. Een leraar die met passie aan een specifiek vakgebied met de kinderen werkt, kan deze het beste overbrengen en kinderen enthousiasmeren. Zo ontstaat meesterschap. 

Feedback die we ontvingen van het Singer museum in Laren spreekt voor zich:

“De museumdocenten hebben genoten van de leerlingen van de KMS. Ook het tekenen op zaal (door te tekenen zie je pas echt goed) was ontzettend leuk. De leerlingen waren gemotiveerd en hadden talent! (Als museum vinden we het ook heel mooi om te lezen dat er een tekendocent op de school werkzaam is ??).”

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

In geval van afwezigheid van een leerkracht organiseren we zoveel mogelijk vervanging. Daarbij zijn er de volgende mogelijkheden

- Andere leerkracht van de school komt extra werken of er worden dagen geruild.

- Een onderwijsassistent of 4e jaars student vervangt (onder toezicht collega).

- Er komt een vervanger van een externe invalpool.

- De kinderen van de groep worden verdeeld over de andere groepen (dit is beperkt mogelijk).

- In uiterste situatie moeten de kinderen thuis blijven en wordt (gedeeltelijk) onderwijs online aangeboden. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Terug naar boven