Katholieke Montessorischool

J.J.H. Verhulstlaan 13 1401 CS Bussum

Schoolfoto van Katholieke Montessorischool

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

In februari 2020 hebben we een vragenlijst afgenomen bij onze leerlingen van leerjaar 6, 7 en 8. Wij zijn zeer tevreden met de resultaten zoals die uit deze tevredenheidsenquête zijn gekomen. We vinden een 8,5 een prachtig cijfer. Zeker omdat dit cijfer van de leerlingen komt. Want hier doen we het toch elke dag weer voor.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Er is in februari 2020 een vragenlijst voorgelegd aan ouders. De vorige enquete was al even geleden , zoals ook blijkt uit resultaten. De ouder scoren de school met een rapportcijfer 7,8 als ruim voldoende. Er zijn ook een aantal verbeterpunten uit de resultaten af te leiden. Over het onderwijs zijn ouders zeer tevreden, op gebied van communicatie en informatie valt winst te behalen. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven