Vondelschool

Oud-Bussummerweg 22 1401 SP Bussum

  • Schoolfoto van Vondelschool
  • Schoolfoto van Vondelschool
  • Schoolfoto van Vondelschool
  • Schoolfoto van Vondelschool

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Nieuwsgierig
  • Hartelijk
  • Betrokken
  • Vaardig

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Gedurende het schooljaar varieert het leerlingenaantal tussen de 400 en 450 leerlingen. 

Aannamebeleid:

1. Aanname van kinderen tot vier jaar:

Een kind kan worden aangemeld middels het inschrijvingsformulier op de website. Dit kan zodra uw kind het burgerservicenummer heeft ontvangen. De plaatsingscommissie van de Vondelschool bekijkt of het kind geplaatst kan worden in een groep of dat het op een wachtlijst komt. Hiervan worden ouders op de hoogte gesteld.  

2. Aanname van kinderen ouder dan vier jaar:

Een kind kan aangemeld worden middels het inschrijvingsformulier op de website. De plaatsingscommissie van de Vondelschool bekijkt of het kind geplaatst kan worden in een groep of dat het op een wachtlijst komt. Alvorens het kind definitief te kunnen plaatsen wordt er eerst de (eventuele) zorg in kaart gebracht. Aan de hand van deze informatie wordt besloten of de Vondelschool de juiste zorg kan bieden. Ouders worden op de hoogte gesteld van dit besluit.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
418
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wat verstaan wij onder sociale opbrengsten?

Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap.  

Wat is de visie van de school op sociale opbrengsten?

De zorg voor de sociaal-emotionele ontwikkeling vormt de basis van ons onderwijs. Wij benaderen de kinderen als individuen en maken bij hun ontwikkeling gebruik van hun nieuwsgierigheid, interesse en (onderwijs)behoefte. 

Terug naar boven