Vondelschool

Oud-Bussummerweg 22 1401 SP Bussum

 • Schoolfoto van Vondelschool
 • Schoolfoto van Vondelschool
 • Schoolfoto van Vondelschool
 • Schoolfoto van Vondelschool

In het kort

Toelichting van de school

Voor nieuwsgierige aagjes! Wij zijn de Vondelschool. Wij geloven in een samenleving die niet draait om mij, maar om wij.   

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Nieuwsgierig
 • Hartelijk
 • Betrokken
 • Vaardig

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Gedurende het schooljaar varieert het leerlingenaantal tussen de 400 en 450 leerlingen. 

Aanmelding
Wanneer u een vooraanmelding heeft gedaan, nodigen wij u rond de derde verjaardag van uw kind uit voor een rondleiding. Na het bijwonen van een rondleiding kunt u uw kind aanmelden op school. Het aanmeldformulier wordt na de rondleiding uitgereikt. Als u geen vooraanmelding heeft gedaan kunt u, als uw kind tussen de 2,5 en 3 jaar oud is, zich inschrijven voor een rondleiding via aanmelding@vondelschoolbussum.nl

Plaatsing
Wij hebben plek voor 23 à 24 vierjarigen per half jaar. In september inventariseren wij de aanmeldingen en uiterlijk oktober ontvangt u bericht of wij plek hebben voor uw kind.

Bijvoorbeeld: Lucas is geboren op 3 augustus 2020. Zijn plaatsing is in oktober 2023, u hoort dan of er een plekje voor Lucas is.Bij de plaatsing zijn de volgende regels van toepassing:

 • Jongere broertjes en zusjes van al schoolgaande en toekomstig schoolgaande kinderen hebben te allen tijde voorrang.
   
 • Door de hoeveelheid aanmeldingen, kunnen wij tot op heden helaas niet alle vierjarigen plaatsen. De beschikbare plaatsen worden in september/oktober, voorafgaand aan het schooljaar van plaatsing, toegewezen. Als er te weinig plaatsen beschikbaar zijn, bepaalt een loting welke kinderen geplaatst worden. 75 % van de kinderen uit het primaire verzorgingsgebied hebben voorrang op kinderen uit andere wijken. De datum van vooraanmelding speelt hierbij geen rol.

  Primair verzorgingsgebied:
  * Huizerweg (stuk vanaf kruising met Brinklaan t/m kruising Frederik van Eedenweg)
  * Frederik van Eedenweg - Constantijn Huygenslaan - Vondellaan tot aan Brediusweg
  * Brediusweg (vanaf kruising met Vondellaan t/m kruising Brinklaan)
  * Brinklaan (vanaf kruising met Brediusweg t/m kruising Kerkstraat - Huizerweg                           

  Het bestuur van de school behoudt zich het recht met hoge uitzondering voor in uitzonderlijke situaties in het belang van het kind, een kind buiten de inschrijvingen om te plaatsen.

  Toelating

  Als u de plaats voor uw kind heeft geaccepteerd, is hij of zij toegelaten op de Vondelschool. Bij de toelating is het ook van belang dat wij op de hoogte zijn van eventuele factoren die invloed hebben op de onderwijsparticipatie van uw kind. Wij willen ieder kind het onderwijs bieden dat hij of zij nodig heeft. Indien wij niet aan de onderwijsbehoeften kunnen voldoen, zoeken wij samen met u naar passend onderwijs voor uw kind. Vragen en contactAls u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met onze leerlingadministratie, bij voorkeur via aanmelding@vondelschoolbussum.nl 

  Vragen en contact

  Als u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met onze leerlingadministratie, bij voorkeur via aanmelding@vondelschoolbussum.nl 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
404
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wat verstaan wij onder sociale opbrengsten?

Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap.  

Wat is de visie van de school op sociale opbrengsten?

De zorg voor de sociaal-emotionele ontwikkeling vormt de basis van ons onderwijs. Wij benaderen de kinderen als individuen en maken bij hun ontwikkeling gebruik van hun nieuwsgierigheid, interesse en (onderwijs)behoefte. 

Terug naar boven