Vondelschool

Oud-Bussummerweg 22 1401 SP Bussum

  • Schoolfoto van Vondelschool
  • Schoolfoto van Vondelschool
  • Schoolfoto van Vondelschool
  • Schoolfoto van Vondelschool

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Algemene tevredenheid

De enquête geeft een duidelijk beeld van de wijze waarop de leerlingen onze school waarderen. De Vondelschool scoort als school een 3,13. Daarmee scoort de school voldoende. De respons op de Vragenlijst was 88%: 180 van de 205 respondenten heeft de Vragenlijst ingevuld. Het responspercentage is uitstekend; de Vragenlijst werd door heel veel respondenten ingevuld. Daardoor geven de uitslagen een zeer betrouwbaar beeld van de mening van de respondenten. Ons doel is om tweejaarlijks de leerlingen te vragen hoe tevreden ze zijn over de school en daarbij stap voor stap de tevredenheid te optimaliseren.  

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Ouders geven aan dat zij het meest belang hechten, voor een goede school, aan de leerkracht. Verder geven zij aan grote waarde te hechten aan goede begeleiding, sfeer en persoonlijke ontwikkeling. De meeste ouders praten enthousiast over de school en geven aan dat de school een goede reputatie in de buurt heeft. De Vondelschool scoort als school een 3,16. Daarmee scoort de school voldoende. De respons op de Vragenlijst was 23%: 109 van de 484 respondenten heeft de Vragenlijst ingevuld. Het responspercentage is laag; de Vragenlijst werd door weinig respondenten ingevuld. Daardoor moet er voorzichtig met de conclusies worden omgegaan.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven