Openbare Basisschool 't Partoer

Lauermanstraat 21 A 9251 AX Burgum

  • Samen lezen op een comfortabele bank in onze leerstraat.
  • Sportmomenten en samen spelen.
  • Elk kind moet en kan zich veilig voelen bij ons op school.
  • Van elkaar en met elkaar leren de kinderen maar ook het team.

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Elke school in Nederland dient elk jaar een Leerlingenenquête Sociale Veiligheid en Welbevinden af te nemen en deze te publiceren. OBS ’t Partoer neemt deze enquête niet af omdat het moet, maar omdat we het willen. We willen zowel de veiligheid en het welbevinden van onze leerlingen goed in de gaten houden. Dat doen we naast deze landelijke enquête ook via kindgesprekken, onze methode KiVa en de monitoring die daar bij hoort.

De leerlingenenquête worden in de klas en door de Leerlingenraad besproken. De aanbevelingen die zij geven worden opgenomen in de enquête en overgenomen, binnen de mogelijkheden van de school uiteraard. 

De Ouderenquête dient eens in de 2 jaar te worden afgenomen. Ook dit is verplicht maar doen we vooral omdat het willen. De uitslag wordt besproken in de Medezeggenschapsraad. Ook hiervoor geldt dat de aanbevelingen die zij geven worden opgenomen in de enquête en overgenomen, binnen de mogelijkheden van de school uiteraard.

Download tevredenheidsrapport Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Bovengenoemde aantallen zijn voor NT2 OBS Papilio en OBS Partoer samen. Voor de resultaten maakt dit overigens niet heel veel uit: de opkomst was te laag. We nemen de uitslag daarentegen wel serieus. De Medezeggenschapsraad gaat hier een vervolg op geven in het najaar van 2022. Zij wil met name ingaan op de vraag hoe er tussen en school en ouders gecommuniceerd wordt. Die communicatie wordt als positief gewaardeerd, we zien echter mogelijkheden om dit verder te verbeteren. Doel: een sterke band tussen school en ouders vergroot de mogelijkheden tot een betere ondersteuning van leerlingen. 

Tevredenheid
7,1
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven