Sint Joseph School

Den Gouden Hoeck 6 1754 KL Burgerbrug

  • Het schoolgebouw staat sinds 2015. Het is een licht en heel fijn gebouw. Wij zijn er erg blij mee. Komt u een keer kijken?
  • In alle groepen wordt thematisch gewerkt. Waar mogelijk worden de vakken binnen het thema aangeboden, zodat er samenhang ontstaat.
  • Met onze moestuin en dieren, realiseren wij een exclusief concept in de regio. Er wordt gewerkt rond een thema dat zorgt voor context en bet
  • Schoolfoto van Sint Joseph School

In het kort

Toelichting van de school

Beste bezoeker, 

Op deze site vindt u veel informatie over onze school de Sint Joseph. Voor meer informatie en vragen kunt u altijd onze website bezoeken of contact opnemen via 0226 - 381 615 of via de mail: directeur.sintjoseph@sarkon.nl.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Buitengewoon Betekenisvol
  • Nieuwsgierig
  • Dieren
  • Moestuin
  • Duurzaam

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Dit schooljaar starten we met 50 leerlingen. De leerlingen zijn verdeeld over drie groepen; 1-2-3, 4-5-6 en 6-7-8. Gedurende het schooljaar stromen leerlingen in die 4 jaar worden. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
48
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Toelichting meldcode huiselijk geweld: als school zijnde doorlopen we de genoemd stappen. De gesprekken vinden plaats met de leerkracht, intern begeleider en de directie. De intern begeleider en/of de directie is verantwoordelijk voor doen van een melding bij Veilig Thuis of andere deskundigen. 

Terug naar boven