Sint Joseph School

Den Gouden Hoeck 6 1754 KL Burgerbrug

  • Er wordt hard gewerkt in onze schooltuin. De pompoenen worden geoogst!
  • In weer en wind worden de nieuwe fruitbomen geplant door de kinderen van de bovenbouw.
  • Ieder jaar weer een hoogtepunt: Carnaval!
  • Schoolfoto van Sint Joseph School
  • Schoolfoto van Sint Joseph School

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Leren in het groen
  • Kanjerschool
  • Betekenisvol leren
  • We leren van en met elkaar
  • Digitaal

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Dit schooljaar starten we met ca. 50 leerlingen. Deze leerlingen zijn verdeeld over drie groepen; 1-2-3, 4-5 en 6-7-8. Gedurende het schooljaar stromen leerlingen die 4 jaar worden in groep 1-2-3. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
53
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Toelichting meldcode huiselijk geweld: als school zijnde doorlopen we de genoemd stappen. De gesprekken vinden plaats met de leerkracht, intern begeleider en de directie. De intern begeleider en/of de directie is verantwoordelijk voor doen van een melding bij Veilig Thuis of andere deskundigen. 

Terug naar boven