Sint Joseph School

Den Gouden Hoeck 6 1754 KL Burgerbrug

  • Het schoolgebouw staat sinds 2015. Het is een licht en heel fijn gebouw. Wij zijn er erg blij mee. Komt u een keer kijken?
  • In alle groepen wordt thematisch gewerkt. Waar mogelijk worden de vakken binnen het thema aangeboden, zodat er samenhang ontstaat.
  • Met onze moestuin en dieren, realiseren wij een exclusief concept in de regio. Er wordt gewerkt rond een thema dat zorgt voor context en bet
  • Schoolfoto van Sint Joseph School

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De enquête wordt bij de leerlingen van groep 6-7 en 8 afgenomen. De vragenlijsten worden bekeken en besproken in het team. Waar nodig worden interventies gepleegd of verbeterpunten voor het volgende schooljaar geformuleerd. De leerlingen worden hierin meegenomen. 
Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De enquête is afgelopen schooljaar door alle gezinnen van de school ingevuld. Wij zijn ontzettend blij met zo'n grote betrokkenheid. De uitslag laat verschillende verbeterpunten zien, deze hebben we meegenomen voor het schooljaar 2022-2023. De werkgroep ouderbetrokkenheid wordt hierbij ook betrokken. 
Tevredenheid
7,2
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven