Camminghaschool

Camminghalaan 27D 3981 GD Bunnik

  • Schoolfoto van Camminghaschool
  • Schoolfoto van Camminghaschool
  • Schoolfoto van Camminghaschool
  • Schoolfoto van Camminghaschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij ons op school,

Onze school is onderdeel van een multifunctionele accommodatie, de Kersentuin. We kijken verder dan de grenzen van het lokaal en van onze eigen groep. Op die manier geven we kinderen de ruimte om zich verder te ontwikkelen. Ieder op zijn eigen manier, in zijn eigen tempo, met zijn eigen leerstijl. Dit geldt ook voor onze leerkrachten. Dit alles organiseren we in leerpleinen onderwijs. We zijn er van overtuigd dat we mee moeten bewegen om onze kinderen het beste te kunnen blijven bieden en mooie resultaten te blijven behalen. Dit doen we graag samen met ouders om zo een thuis te zijn voor elk talent.  

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ontwikkeling
  • Samen
  • Verbinding
  • Passie
  • Leerpleinenonderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
330
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Binnen KS Fectio hebben we een bovenschools veiligheidsplan die we in onze school inzetten. Onze aandachtsfunctionaris is onze intern begeleider, Anneke Beerepoot. 

Terug naar boven