Camminghaschool

Camminghalaan 27D 3981 GD Bunnik

  • Schoolfoto van Camminghaschool
  • Schoolfoto van Camminghaschool
  • Schoolfoto van Camminghaschool
  • Schoolfoto van Camminghaschool

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De resultaten van de tevredenheidsvragenlijst is besproken tijdens de stakeholdersbijeenkomst. Daarnaast is het ook besproken met de kinderen in de Kinderraad. Zij zijn trots op de sociale veiligheid en op de begeleiding van hun leerkrachten. We zijn ons als school bewust dat sociale veiligheid altijd de aandacht blijft behouden om een goede leeromgeving voor de kinderen te creëren. Deze punten en de uitkomsten van de stakeholders bijeenkomst nemen we dan ook mee in onze verdere ontwikkeling van de school. 

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De resultaten van de tevredenheidsvragenlijst hebben we in een stakeholdersbijeenkomst besproken. Ouders zijn tevreden over de wijze waarop  leerkrachten lesgeven. De wijze waarop en waarmee het wordt gedaan sluit aan bij de behoefte van de leerlingen. Ze vinden dat hun kinderen zichzelf kunnen zijn op school. Daarnaast hebben we uitgesproken dat zowel school als ouders het welbevinden, ondanks goede score, altijd hoge prioriteit moet blijven. 
Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven