Camminghaschool

Camminghalaan 27D 3981 GD Bunnik

  • Schoolfoto van Camminghaschool
  • Schoolfoto van Camminghaschool
  • Schoolfoto van Camminghaschool
  • Schoolfoto van Camminghaschool

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De resultaten van de tevredenheidsvragenlijst is besproken tijdens de stakeholdersbijeenkomst. Daarnaast is het ook besproken met de kinderen in de Kinderraad. Zij zijn trots op de sociale veiligheid en op de begeleiding van hun leerkrachten. We zijn ons als school bewust dat sociale veiligheid altijd de aandacht blijft behouden om een goede leeromgeving voor de kinderen te creëren. Deze punten en de uitkomsten van de stakeholders bijeenkomst nemen we dan ook mee in onze verdere ontwikkeling van de school. 

Tevredenheid
8,5
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De resultaten van de tevredenheidsvragenlijst hebben we in een stakeholdersbijeenkomst besproken. Zie in de bijlage het verslag.
Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven