Basisschool het Avontuur

Ankersweg 52 C 6122 ET Buchten

  • Basisschool Het Avontuur is gevestigd in een modern gebouw.
  • Schoolfoto van Basisschool het Avontuur
  • Schoolfoto van Basisschool het Avontuur

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De leerlingtevredenheid en veiligheid monitoren wij jaarlijks bij de leerlingen van groep (6), 7 en 8 middels de Veiligheidsmonitor van Vensters. De monitor geeft inzicht in de veiligheidsbeleving van leerlingen op school. Leerlingen geven onze school het mooie rapportcijfer van maar liefst een 9,2. Ze geven aan dat ze graag naar school komen, een leuke klas hebben en dat de contacten met de andere leerlingen goed zijn. De regels op school vinden ze duidelijk en leerlingen geven aan dat ze altijd bij hun leerkracht(en) terecht kunnen met vragen of als ze hulp nodig hebben. Ze voelen zich prettig, veilig, gezien en gehoord. We zijn blij en ook trots op de mooie feedback van onze leerlingen.   

INNOVO, ons bestuur, neemt tweejaarlijks een tevredenheidsonderzoek af onder ouders, personeelsleden en leerlingen van de groepen 7 en 8. Het meest recente onderzoek stamt van mei 2020

Tevredenheid
9,2
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In het najaar van 2023 heeft het INNOVO-tevredenheidsonderzoek plaatsgevonden bij ouders en leerkrachten.

We hanteren de 80% norm. Het aantal respondenten was voldoende voor betrouwbaarheid. Van de 57 respondenten is de normering dat minimaal 45 respondenten een voldoende hebben gegeven voor bepaalde onderdelen. Deze norm is overal gehaald, echter vallen er drie onderdelen op die net voldoende waren. Kinderen komen graag naar school en voelen zich veilig, dat is voor ons een zeer belangrijk aspect. Ouders zijn tevreden over de opvoedkundige aanpak van de school en het contact met de medewerkers. Ouders zijn tevreden over de vakbekwaamheid van de leerkrachten. Ook is men tevreden rondom de informatieverstrekking over wat er op school gebeurt. De aandachtspunten uit deze peiling liggen vooral op gebied van communicatie over hoe een leerling zich ontwikkelt. Verder geeft u als ouder aan tevreden te zijn met wat het kind leert en dat dit ook aansluit bij het niveau, maar mogen leerlingen meer worden uitgedaagd.  School neemt deze punten mee in de verdere ontwikkeling, en zullen ouders hierbij nauw betrekken. 

 De rapportcijfers laten ons zien dat we op de goede weg zijn en dat onze leerlingen zich veilig en thuis voelen op school en ouders vertrouwen in school hebben.


Tevredenheid
7,3

Terug naar boven