Basisschool het Avontuur

Ankersweg 52 C 6122 ET Buchten

  • Het Avontuur is gevestigd in een modern gebouw (2008)
  • Schoolfoto van Basisschool het Avontuur
  • Schoolfoto van Basisschool het Avontuur
  • Schoolfoto van Basisschool het Avontuur
  • Schoolbreed stellen we jaarlijks diverse cultuurthema's aan de orde

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u in informatie over basisschool Het Avontuur. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. We actualiseren de cijfers en feiten enkele malen per jaar en voorzien deze indien nodig van een toelichting.

U bent van harte welkom wanneer u kennis wilt maken met onze school. We laten u graag de school in bedrijf zien zodat u een indruk krijgt van onze manier van werken en de sfeer in school.

Informatie over de samenwerkingsverbanden vindt u HIER.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen
  • Veilig
  • Groei
  • Plezier
  • Onderzoekend leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In schooljaar 2021-2022 hebben we acht groepen verdeeld over 2 units. Unit 1 wordt gevormd door de groepen 1 t/m 4, unit 2 door de groepen 5 t/m 8. Op basis van de inschrijvingen voor groep 1 verwachten we dat aan het eind van schooljaar 2021-2022 ons leerlingenaantal is gegroeid naar 120 leerlingen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
104
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

We starten ’s morgens met een inlooptijd van tien minuten (08.20 uur) zodat er geen effectieve leertijd verloren gaat en we ook echt op tijd starten met de lessen. Dit betekent dat tien minuten voor aanvang van school het eerste belsignaal gaat. 

De kinderen lopen naar binnen, hangen hun jas en tas op en gaan naar de klas. Om 08.30 uur gaat het tweede belsignaal en start de les. Tijdens de kleine én de middagpauze houden onderwijsondersteuners, leerkrachten en MT bij toerbeurt toezicht op het schoolplein.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het Anti-pest protocol en de schoolregels zijn begin schooljaar 2018-2019 herzien.

Terug naar boven