Basisschool het Avontuur

Ankersweg 52 C 6122 ET Buchten

  • Basisschool Het Avontuur is gevestigd in een modern gebouw.
  • Schoolfoto van Basisschool het Avontuur
  • Schoolfoto van Basisschool het Avontuur

In het kort

Toelichting van de school

Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De basisschooltijd vormt tenslotte een belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor u. 

Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten. 

In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en andere manieren waarop we u informeren. 

Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR). 

Wij wensen u veel leesplezier. 

Namens het team van BS het Avontuur, Karin Schumacher

Samenwerkingsverband

Onze school is aangesloten bij SWV PO3104 Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Westelijke Mijnstreek.  

Informatie over de samenwerkingsverbanden vindt u HIER.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen
  • Veilig
  • Groei
  • Plezier
  • Onderzoekend leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In schooljaar 2022-2023 hebben we acht groepen verdeeld over drie units. Unit 1 wordt gevormd door de groepen 1 en 2, unit 2 door de groepen 3 t/m 5 en unit 3 door de groepen 6 t/m 8. Door groeiende instroom in de afgelopen drie jaar hebben we op 1 oktober 2022 (oude teldatum) 128 leerlingen en op 1 februari 2023 (nieuwe teldatum) zal dat rond de 132 leerlingen zijn. Dit is een groei van ruim 30 leerlingen in de afgelopen drie jaar en daar zijn wij als team trots op. Wij gaan door op de ingeslagen weg en blijven investeren in verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs en het welzijn en welbevinden van leerlingen, leerkrachten en ouders.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
122
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

We starten ’s morgens met een inlooptijd van tien minuten (vanaf 08.20 uur) zodat er geen effectieve leertijd verloren gaat en we ook echt op tijd kunnen starten met de lessen. Dit betekent dat tien minuten voor aanvang van school het eerste belsignaal gaat. 

De kinderen lopen naar binnen, hangen hun jas en tas op en gaan naar de klas. Om 08.30 uur gaat het tweede belsignaal en start de les. Tijdens de kleine én de middagpauze houden onderwijsondersteuners, leerkrachten en MT bij toerbeurt toezicht op het schoolplein.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven