Christelijke Basisschool Op Dreef

Molenstraat 46 4311 ED Bruinisse

  • Bij Op Dreef is het belangrijk dat de kinderen weten wat ze leren. Wij gebruiken hiervoor de datamuur.
  • Wij maken een bewuste keuze om digitaal en nog in de schriften te werken.
  • samenwerken, overleggen en dus samen leren!
  • Leren doe je met je hoofd, hart en handen!
  • Plezier maken, spelen en met elkaar om leren gaan.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het verlof is geregeld volgens de geldende CAO PO. Wanneer een leerkracht verlof heeft, wordt er naar een vervanger gezocht. Omdat wij een eenpitter zijn, wordt vaak een duo-collega gevraagd om extra te werken. Incidenteel zal de directeur ook voor de klas staan. De intern begeleider wordt bewust niet voor de groep gezet. Zij heeft met haar taakomvang en vaak afspraken met verschillende partijen niet de mogelijkheid om zomaar haar werkzaamheden uit te stellen. 

Wanneer het niet lukt om een vervanger te vinden, zal de groep opgedeeld worden. Deze constructie wordt alleen incidenteel ingezet en niet voor een langere periode. 

En als laatste kan een klas helaas naar huis gestuurd worden. Zij krijgen dan de mogelijkheid om online opdrachten te maken in hun schoolomgeving. 

Wanneer het mogelijk is, zal er online les worden aangeboden. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

We werken met enkelvoudige groepen en combinatiegroepen. In alle groepen wordt gewerkt op minimaal 3 niveaus; de basisgroep, de groep die meer instructie-onafhankelijk kan werken de groep die meer instructie nodig heeft. Daarnaast hebben de meeste groepen leerlingen met een eigen leerlijn op één of meer vakgebieden. Vanaf groep 5 is er voor de kinderen die meer aankunnen een uur per week apart les. Zij krijgen dan vakken aangeboden die niet in het reguliere curriculum voorkomen.


Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De school heeft een Hoorns Model, dit betekent dat de hele school op woensdagmiddag (tot 12.30) en vrijdagmiddag (tot 12.00) vrij heeft. Per schooljaar wordt berekend hoeveel uren extra onderwijstijd nodig zijn om met dit model voldoende onderwijstijd te verzorgen. 

Deze extra uren worden op vrijdagmiddag gedraaid. Voor het begin van ieder schooljaar is bekend wanneer deze vrijdagmiddagen worden gedraaid. 

Voor het schooljaar 2021-2022 gaat het om zes vrijdagmiddagen (de eerste drie weken na de zomervakantie en de eerste drie na de kerstvakantie)

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

CBS Op Dreef is een reguliere basisschool met een basis-ondersteuningsprofiel. In principe zijn alle kinderen welkom, ongeacht hun hulpvraag. We kijken per kind wat het nodig heeft en of we aan deze vraag kunnen voldoen. Indien nodig, vragen we ondersteuning van het samenwerkingsverband. In overleg met hen en met ouders wordt de beste ondersteuning voor het kind gezocht. Dit kan zowel in als buiten de school zijn.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

CBS Op Dreef en het Kinderpaleis vormen een natuurlijke vorm van IKC: doordat beide organisaties in één gebouw zitten en er regelmatig formeel en informeel contact is tussen beide organisaties, ontstaat er voor ouders, kinderen en medewerkers een natuurlijke eenheid, waarbij iedereen de kinderen kent, regels gelijk zijn en een gedeelde verantwoordelijkheid is ontstaan. Er wordt hetzelfde leerlingvolgsysteem gebruikt, waardoor kinderen al vanaf jong gevolgd kunnen worden en naadloos overgaan van kinderopvang naar basisschool.

Terug naar boven