Christelijke Basisschool Op Dreef

Molenstraat 46 4311 ED Bruinisse

  • Leren doe je met je hoofd, hart en handen!
  • Op school werken wij bewust in werkschriften (op papier) en zetten wij waar het nodig is de digitale hulpmiddelen in.
  • Plezier maken, spelen en met elkaar om leren gaan.
  • samenwerken, overleggen en dus samen leren!
  • Wie schrijft die blijft.

In het kort

Toelichting van de school

Christelijke basisschool 'Op Dreef' is een school voor alle kinderen. Bij cbs Op Dreef staat het kind centraal. We vinden het belangrijk dat we er voor elkaar zijn: samen kom je verder. We leren van en met elkaar. We bouwen op onze eigen en elkaars talenten. Dit doen we vanuit christelijke kernwaarden als saamhorigheid, vergevingsgezindheid, barmhartigheid en rentmeesterschap. We willen onze leerlingen voorbereiden op hun toekomst in de maatschappij. Kennis van traditionele schoolvakken als taal, rekenen, spelling en lezen gaan hand in hand met 21e eeuwse vaardigheden als kritisch denken, omgaan met nieuwe media, creativiteit en overleggen. Op deze manier willen we vormgeven aan ons motto: Samen leren, (samen)leven!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • christelijk
  • een veilig leerklimaat
  • inhoudelijk goed onderwijs
  • persoonlijke vorming
  • rust en structuur

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingaantal in groep 1-2 groeit naar de 27 leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
94
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Kibeo Op Dreef verzorgt kinderopvang van 0 tot 12 jaar: dagopvang voor kinderen van 3 maanden tot 4 jaar, peuteropvang vanaf 2 jaar; 2 dagdelen per week, uit te breiden tot 3 dagdelen voor VVE-kinderen en voor-, tussen-, en naschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Zij zijn het gehele jaar open en bieden ook vakantieopvang. Er is intensieve samenwerking met de leerkrachten van groep 1-2 waarbij samenwerking, ouderbetrokkenheid, doorlopende leerlijnen en warme overdracht een rode draad vormen.

Bij onze locatie wordt tevens de vakantiemix georganiseerd voor de overige opvanglocaties in de omgeving. 


Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven