Christelijke Basisschool Op Dreef

Molenstraat 46 4311 ED Bruinisse

 • Leerlingen die gemotiveerd zijn leren beter.
 • Je leert al snel om zelfstandig te werken: dat is prettig, want dan kan je lekker in je eigen tempo doorwerken.
 • samen lezen, voorlezen: bij lezen gaat het om 'kilometers maken' : veel, héél veel lezen!
 • Samenwerken is voor volwassenen soms ook nog lastig, dus daarom: jong geleerd is oud gedaan...
 • CBS 'Op Dreef' ligt middenin Bruinisse. Het gebouw, de tuin en het plein worden liefdevol onderhouden door actieve ouders/bestuursleden.

In het kort

Toelichting van de school

CBS 'Op Dreef' is een school voor alle kinderen. Bij CBS 'Op Dreef' staat het kind centraal. We vinden het belangrijk dat we er voor elkaar zijn: samen kom je verder. We leren van en met elkaar. We bouwen op onze eigen en elkaars talenten. We doen dat vanuit christelijke kernwaarden als saamhorigheid, vergevingsgezindheid, barmhartigheid en rentmeesterschap. We willen onze leerlingen voorbereiden op hun toekomst in de maatschappij. Kennis van traditionele schoolvakken als taal, rekenen, spelling en lezen gaan hand in hand met 21e eeuwse vaardigheden als kritisch denken, omgaan met nieuwe media, creativiteit en overleggen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • christelijk
 • een veilig leerklimaat
 • inhoudelijk goed onderwijs
 • persoonlijke vorming
 • voor ieder kind

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Er is sprake van een daling in het leerlingaantal. De school staat in een krimpgebied. 


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
106
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Het Kinderpaleis verzorgt kinderopvang van 0 tot 12 jaar: dagopvang voor kinderen van 3 maanden tot 4 jaar, peuteropvang vanaf 2 jaar; 2 dagdelen per week, uit te breiden tot 3 dagdelen voor VVE-kinderen en voor-, tussen-, en naschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Zij zijn het gehele jaar open en bieden ook vakantieopvang. Er is intensieve samenwerking met de leerkrachten van groep 1 waarbij samenwerking, ouderbetrokkenheid, doorlopende leerlijnen en warme overdracht een rode draad vormen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven