Christelijke Basisschool Op Dreef

Molenstraat 46 4311 ED Bruinisse

  • Leren doe je met je hoofd, hart en handen!
  • Op school werken wij bewust in werkschriften (op papier) en zetten wij waar het nodig is de digitale hulpmiddelen in.
  • Plezier maken, spelen en met elkaar om leren gaan.
  • samenwerken, overleggen en dus samen leren!
  • Wie schrijft die blijft.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

We zijn blij met het rapportcijfer dat de leerlingen aan de school geven. De leerlingen gaan met plezier naar school. Samen leren, (samen) leven! wordt ook in deze waardering duidelijk. 
Tevredenheid
8,7
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De oudertevredenheid is in het schooljaar 2022-2023 afgenomen. De uitslag is besproken met het team en de medezeggenschapsraad. Uit de oudertevredenheid zijn geen specifieke acties afgesproken. Wij zijn blij dat de ouders tevreden zijn over de school en de teamleden. Wij vinden het belangrijk dat ouders ervaren dat de teamleden open en toegankelijk zijn en snel een reactie krijgen, wanneer zij een vraag hebben. 

Tevredenheid
8,4
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven