Kbs De Parel

Monseigneur Nolensplein 1 4812 JC Breda

Schoolfoto van Kbs De Parel

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Om de sociale veiligheid op school te onderzoeken nemen wij tevredenheidsonderzoeken af bij leerlingen, ouders en medewerkers. 
De gegevens die wij ophalen uit de ouderenquête worden geanalyseerd, zo weten we wat er goed gaat en wat wij kunnen verbeteren. 

Door de RIVM maatregelen betreft Covid-19 hebben wij de ouders niet op school ontvangen en met Chrombooks kunnen ondersteunen. Slechts 34 ouders hebben schooljaar 2020-2021 de enquête ingevuld.  Wij streven de volgende keer naar een hoger aantal respondenten zoals we dit voorgaande keer ook gehad hebben. 

Wij zijn tevreden met het resultaat en willen dit graag behouden en waar nodig verbeteren.  Zo willen we nog beter aan kunnen sluiten bij het niveau van de leerlingen in de klas. Wij maken gebruik van Explicite Directe Instructie en passen dit toe in onze lessen. Ook wil het team nog beter aan te kunnen sluiten bij de leerlingen die meer uitdaging nodig hebben.  


Tevredenheid
8,6
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven