Kbs De Parel

Monseigneur Nolensplein 1 4812 JC Breda

Schoolfoto van Kbs De Parel

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van Kbs De Parel, één van de 28 scholen van INOS Stichting Katholiek Onderwijs Breda.

De School ligt in de mooie wijk Heuvel. Deze wijk kenmerkt zich door een grote veelheid aan verschillende culturen. Wij zijn een buurtschool gericht op alle kinderen uit onze wijk.

Dit venster biedt u inzicht in de resultaten van onze school. De informatie komt uit landelijke bronnen zoals de Inspectie voor het Onderwijs en DUO. De hoeveelheid informatie wordt steeds stapsgewijs uitgebreid.

Als u meer wilt weten van onze school, klik dan eens door dit venster of bezoek de website van de school www.kbsdeparel.nl. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • We doen het samen!
  • We hebben oog voor elkaar!
  • We zijn gericht op groeien!
  • Thematisch werken
  • Doorlopende leerlijnen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op 1 februari 2023 telt Kbs de Parel 147 leerlingen
Op 1 juni 2023 bezochten 169 leerlingen onze school.

We nemenlichte groei in leerlingaantal waar. We zijn tevreden met de instroom van leerlingen in schooljaar 2022-2023.
Schooljaar 2022-2023 starten we met 3 kleinere kleuterklassen. 

De wijk kenmerkt zich door de grote culturele diversiteit. Onze leerlingen komen voor een groot gedeelte uit gezinnen met een migratie achtergrond. Het opleidingsniveau van de ouders is divers.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
155
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Gedurende het verlof van Mevr. Femke van Nassau neemt Mevr. Linda Baremans haar werkzaamheden over in schooljaar 2022-2023.

Wij werken actief samen met belangrijke partners rondom de leefwereld van het kind en gezin. 

Terug naar boven