Kbs De Parel

Monseigneur Nolensplein 1 4812 JC Breda

Schoolfoto van Kbs De Parel

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van Kbs De Parel, één van de 28 scholen van INOS Stichting Katholiek Onderwijs Breda.

De School ligt in de mooie wijk Heuvel. Deze wijk kenmerkt zich door een grote veelheid aan verschillende culturen. Wij zijn een buurtschool gericht op alle kinderen uit onze wijk.

Dit venster biedt u inzicht in de resultaten van onze school. De informatie komt uit landelijke bronnen zoals de Inspectie voor het Onderwijs en DUO. De hoeveelheid informatie wordt steeds stapsgewijs uitgebreid.

Als u meer wilt weten van onze school, klik dan eens door dit venster of bezoek de website van de school.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • We doen het samen!
  • We hebben oog voor elkaar!
  • We zijn gericht op groeien!
  • Thematisch werken
  • Doorlopende leerlijnen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op 1 oktober 2021 telt Kbs de Parel 151 leerlingen

Op 1 oktober 2019 bezochten 169 leerlingen onze school.

Op 1 oktober 2018 bezochten 179 leerlingen onze school.

Op 1 oktober 2017 bezochten 194 leerlingen onze school.

We nemen een daling in leerlingaantal waar. Echter zijn we tevreden met de instroom van leerlingen in schooljaar 2019-2020 en 2020-2021. 
Schooljaar 2021-2022 starten we met 2 kleuterklassen. 

De wijk kenmerkt zich door de grote culturele diversiteit. Onze leerlingen komen voor een groot gedeelte uit gezinnen met een migratie achtergrond. Het opleidingsniveau van de ouders is divers.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
148
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven