Kindcentrum de Avonturier

Effenseweg 15 4838 BA Breda

Schoolfoto van Kindcentrum de Avonturier

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Ook dit jaar hebben we weer een tevredenheidsonderzoek afgenomen onder de leerlingen van kc de Avonturier.
Met behulp van vragenlijsten in ParnasSys met betrekking tot het leef- en leerklimaat hebben we dit in kaart gebracht.
De vragen die we hiervoor gebruikt hebben zijn:

- Andere kinderen doen mij pijn
- Andere kinderen schelden mij uit
- Andere kinderen sluiten mij buiten
- Andere kinderen lachen mij uit

De kinderen kunnen kiezen uit -bijna nooit - soms - vaak - bijna altijd.
Groep 5 t/m 8 bestaat uit 39 kinderen. Op slechts twee vragen werd 1x 'bijna altijd' geantwoord. De rest antwoordde met - bijna nooit - & -soms -. Een mooi resultaat. Er was dit schooljaar regelmatig zij-instroom en ook deze kinderen scoren goed op hun welbevinden en betrokkenheid. Iets waar we trots op zijn. Omdat onze groepen maar klein zijn, is een percentage-beschrijving minder goed op zijn plaats omdat het gemiddelde dan niet representatief kan zijn. Daarom vermelden we die hier niet. 

Tevredenheid
8,8
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
9,0
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven