Kindcentrum de Avonturier

Effenseweg 15 4838 BA Breda

Schoolfoto van Kindcentrum de Avonturier

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van Kindcentrum de Avonturier, één van de 29 scholen van INOS Stichting Katholiek Onderwijs Breda.

Kindcentrum de Avonturier is een kleine school, liggend in het buitengebied van Breda. De nadruk ligt op samen op leerreis, samen leren, samen werken, samen leven, waarin ieder kind uniek is. Hierbij maken we gebruik van de natuur om ons heen.
Op Basisschool Effen heerst een warme, fijne sfeer. Het is een veilige plek voor kinderen, ouders en leerkrachten. Kenmerkend is het wij gevoel.

Als u meer wilt weten van onze school, klik dan eens door dit venster of bezoek de website van de school www.bseffen.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • ontdekken
  • groei
  • verantwoordelijkheid
  • verbinding

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
82
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Bij het vijf gelijke dagen model blijven alle kinderen over. Er wordt gegeten in de klas met de eigen leerkracht. Hierna wordt er buiten gespeeld, de leerkrachten houden toezicht. Voor de kinderen is er altijd één aanspreekpunt op een dag.

Het vijf gelijke dagen model zorgt voor rust en structuur in de school. De leertijd wordt effectief ingezet door een korte pauze.


Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven