Kbs Kievitsloop

't Blok 175 4823 JJ Breda

  • Schoolfoto van Kbs Kievitsloop
  • Schoolfoto van Kbs Kievitsloop
  • Schoolfoto van Kbs Kievitsloop

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In het schooljaar 2021-2022 is de leerling peiling afgenomen in de groepen 6, 7 en 8. De uitkomst geeft een meer dan positief beeld over het welbevinden van onze leerlingen op school. Alle scores zijn ver boven het landelijk gemiddelde. De inzet van de Kanjer methodiek werpt zijn vruchten af.
Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Kbs Kievitsloop en stichting INOS vinden het belangrijk om de tevredenheid van ouders en leerlingen te meten. Ouders en leerlingen zijn de primaire klanten van de school. Om aan te sluiten bij de behoefte is het van belang te weten welke waardering zij de school geven. Om dit te achterhalen wordt er gebruik gemaakt van de tevredenheidsmeting via VensterPO.

In de bijlage vindt u een reflectie op de resultaten. Daarbij geldt dat iedere vorm van tevredenheidsmeting de aanleiding moet zijn om met elkaar verder in gesprek te gaan. Zo ook bij deze meting.

Tevredenheid
7,3
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven