Kindcentrum De Wisselaar

Vlaanderenstraat 56 4826 AH Breda

Schoolfoto van Kindcentrum De Wisselaar

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van De Wisselaar.

Wij zijn een basisschool midden in de wijk De Wisselaar.
Met ouders, leerlingen en collega's werken wij samen om goed onderwijs te realiseren.
Naast onderwijs kiezen wij bewust samenwerking om ook na schooltijd kinderen goed op te vangen.
Sinds augustus 2020 werken we in een compleet nieuw gebouw.
De speelplaats buiten richt zich op spelend leren, waar we ook binnen aandacht aan geven.
Onze groepen liggen rondom de leerpleinen, waar we gezamenlijk gebruik van maken.

Dit venster biedt u inzicht in de resultaten van onze school.
De informatie komt uit landelijke bronnen zoals de Inspectie van het Onderwijs en DUO.
Daarnaast is vanuit de school zelf ook informatie toegevoegd.
Als u meer wilt weten van onze school, klik dan eens door dit venster of bezoek de website van de school: www.bsdewisselaar.nl
Natuurlijk kunt u ons ook bellen om een afspraak te maken: 076-5871177.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Rust & veiligheid
  • Samenwerken
  • Talent
  • Autonomie
  • Maatwerk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Ondanks een daling van het totaal aantal leerlingen, zien we een stijging in de lagere groepen.
Dat biedt perspectieven voor de toekomst.
Onze leerlingen komen voornamelijk direct uit de wijk De Wisselaar.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
153
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De school controleert regelmatig of de veiligheid op school gegarandeerd is.
Daarvoor voert de school een risico inventarisatie & evaluatie (RI&E) uit.
Ieder jaar checkt de school of de RI&E ook klopt.
Het plan wordt besproken in de MR en met het team.
Het betreft allerlei soorten van veiligheid.
Denkt u aan speeltoestellen, opleiding van collega's, plagen en pesten.

INOS heeft een externe vertrouwenspersoon die niet op een school werkt.
Dit is: Jacqueline Klerkx Tel 06-22348129.
www.vertrouwenswerk.nl of jacquelineklerkx@vertrouwenswerk.nl

INOS is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie katholiek onderwijs, die ook wel bekend staat onder de naam Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs.
De landelijke klachtencommissie??INOS is voor de behandeling van klachten tevens aangesloten bij de landelijke klachtencommissie katholiek onderwijs, die ook wel bekend staat onder de naam Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs. Deze is bereikbaar via Postbus 82324, 2508 EH Den Haag, 070-3861697, zie ook: www.gcbo.nlJe kunt de juiste info ook vinden op www.inos.nl.


Terug naar boven