Kindcentrum De Wisselaar

Vlaanderenstraat 56 4826 AH Breda

Schoolfoto van Kindcentrum De Wisselaar

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van Kindcentrum De Wisselaar.

Wij zijn een basisschool midden in de wijk De Wisselaar.
Met ouders, leerlingen, leerkrachten en onderwijsassistenten werken wij samen om goed onderwijs te realiseren.
Naast onderwijs kiezen wij bewust samenwerking om ook na schooltijd kinderen goed op te vangen.
Sinds augustus 2020 werken we in een compleet nieuw gebouw. Onze groepen liggen rondom de leerpleinen, waar we gezamenlijk gebruik van maken. De speelplaats buiten richt zich op spelend leren, waar we ook binnen aandacht aan geven.

Wilt u meer weten van onze school kijk op de website: www.bsdewisselaar.nl

Natuurlijk kunt u ons ook bellen om een afspraak te maken: 076-5871177.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Autonomie
  • Lef
  • Talent

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Kindcentrum De Wisselaar staat voor diversiteit. Het is een school waar iedereen welkom is. We zorgen voor een rijke leeromgeving. Daar ligt de basis voor de ontwikkeling van ieder kind. We willen dat ieder kind met plezier naar school komt. Dan ontwikkelt een kind zich het beste. Het is onze missie om elk kind een zo passend mogelijk aanbod te geven.  Kinderen ontwikkelen en kinderen groeien. Dat bereiken we samen met elkaar; leerlingen, leerkrachten en ouders. 

De Wisselaar zit in een nieuw gebouw. Dit gebouw heeft geen klaslokalen maar bestaat uit open ruimtes waar kinderen leren. Tussen de ruimtes is een open leerplein.

Om een goed beeld te krijgen van onze school nodigen wij u graag uit voor een rondleiding. Bel hiervoor naar onze administratie via nummer 076- 5871177

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
132
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school


De externe vertrouwenspersoon INOS Voor alle scholen binnen INOS is een extern vertrouwenspersoon beschikbaar voor ouders vanuit de organisatie www.vertrouwenswerk.nl Deze externe vertrouwenspersoon kan door ouders ingeschakeld worden wanneer er op school bijvoorbeeld sprake is van ernstige klachten, een vorm van machtsmisbruik, seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld en/of pesten wat niet door de coördinator sociale veiligheid of de interne vertrouwenspersonen kan worden opgepakt en/of opgelost. Leerlingen en/of ouders kunnen doorverwezen worden naar deze externe vertrouwenspersoon, maar u kan ook rechtsreeks zelf contact opnemen. De externe vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat er alleen met uw toestemming aan anderen informatie gegeven mag worden. De externe vertrouwenspersoon voor INOS is: Mevr. Ilse Oerlemans Tel: 06 815 759 00 ???????ilseoerlemans@vertrouwenswerk.nl   


Terug naar boven