Kbs De Werft

Raaimoeren 21 4824 KA Breda

  • Schoolfoto van Kbs De Werft
  • Schoolfoto van Kbs De Werft
  • Schoolfoto van Kbs De Werft
  • Schoolfoto van Kbs De Werft
  • Schoolfoto van Kbs De Werft

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Een tevredenheidsonderzoek is voor de school waardevol. Het houdt ons namelijk een spiegel voor. Met de gegevens die we van onze leerlingen terugkrijgen kunnen we stappen zetten om kwaliteit te borgen of juist aangrijpen om een verbeterslag te maken. Soms vergeten we als volwassenen het perspectief van leerlingen te belichten, en wie kan dat beter dan zijzelf. 


Tevredenheid
7,3
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Een tevredenheidsonderzoek is voor de school waardevol. Het houdt ons een spiegel voor. Met de gegevens die we terugkrijgen kunnen we stappen zetten om kwaliteit te borgen of juist aangrijpen om een verbeterslag te maken.
Hieronder vindt u de meest actuele tevredenheidsmeting onder ouders.

Tevredenheid
7,5
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven