Kbs De Werft

Raaimoeren 21 4824 KA Breda

  • Schoolfoto van Kbs De Werft
  • Schoolfoto van Kbs De Werft
  • Schoolfoto van Kbs De Werft
  • Schoolfoto van Kbs De Werft
  • Schoolfoto van Kbs De Werft

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van Kbs De Werft, één van de 29 scholen van INOS Stichting Katholiek Onderwijs Breda.

Dit venster biedt u inzicht in de resultaten van onze school. De informatie komt uit landelijke bronnen zoals de Inspectie van het Onderwijs en DUO. .

Als u meer wilt weten van onze school, klik dan eens door dit venster of bezoek de website van de school.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vertrouwen
  • Verantwoordelijk
  • Ontwikkeling
  • Geluk
  • The Leader in Me!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Ieder kind heeft het recht op een optimale kans om een maximale ontwikkeling te doorlopen. Dat lukt het best op een plaats waar je je thuis en op je gemak voelt. Daarom willen we al onze ruim 300 leerlingen op school het gevoel van veiligheid geven: Welkom op De Werft!

Basisschool De Werft en Kober kinderopvang werken intensief samen rondom het welzijn en de ontwikkeling van de kinderen. Het is voor ons dan ook vanzelfsprekend dat onderwijs en opvang samen in een gebouw zitten. We trekken ook samen op met The leader in Me als uitgangspunt.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
291
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Omdat we een nieuwe methodiek voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen hebben gekozen, zullen de documenten SociaalVeiligheidsPlan en Anti-Pest-Protocol herschreven worden komend schooljaar zodat het goed op elkaar aansluit. 

Terug naar boven