Kbs Weilust

Draaiboom 12 4817 WR Breda

  • De school gezien vanaf de Draaiboom.
  • De school gezien vanaf de Heerbaan.
  • Schoolfoto van Kbs Weilust
  • Fruit eten
  • Eten bij de eigen leerkracht en pauze-activiteiten onder toezicht van overblijfmedewerkers.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Kijkend naar de resultaten van de leerling-enquête van schooljaar 2022-2023 scoren we gemiddeld een 8,1. In schooljaar 2021-2022 was dit een 8,3. In schooljaar 2020-2021 was dit een 8,2. We zien dat we hierin stabiliteit hebben bereikt op een mooi niveau.  

De kinderen geven met een 8,0 aan zich veilig te voelen op school. De sociale veiligheid willen we behouden door in alle klassen te werken volgens een gedragsprotocol en door het volgen van het pestprotocol (mocht dit nodig zijn). De leerlingen geven met een 8,9 aan zeer tevreden te zijn met wat ze leren op school. Uitleg van de leerkracht wordt gewaardeerd met een 9,0 en hulp van de leerkracht met een 9,0. Vorig jaar scoorden we hier respectievelijk een 8,6 een 9,1 en een 9,2. Ook hier zien we stabiliteit, wat aangeeft dat we een stevige basis hebben ontwikkeld.

Op sociaal gebied is nog ruimte voor verbetering. De vraag of de leerlingen vinden dat ze een leuke klas hebben, wordt nu gewaardeerd met een 7,2 ten opzichte van een 7,6 vorig jaar. Met de resultaten van het onderdeel sociale veiligheid is de sociaal veiligheidscoördinator de bovenbouwgroepen in gegaan om de resultaten te bespreken. De kinderen zijn aan het denken gezet over hun eigen aandeel en rol in het groepsproces. Voor dit specifieke onderdeel zal in de groepsvormingsweken begin schooljaar 2023-2024 weer alle aandacht zijn.

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Ouders geven de school in schooljaar 2022-2023 een waardering van 7,7. In 2021-2022 was dit een 7,9.

We behalen de hoogste scores voor in hoeverre de kinderen met plezier naar school gaan (8,4) en het gevoel van veiligheid (8,1). Hier zijn we erg blij mee, aangezien hier de basis ligt voor een goede ontwikkeling.

In de ogen van onze ouders kunnen wij nog verbetering aanbrengen op het gevoel van het voldoende 'uitdagen' van de leerlingen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen (7,1) en de informatie die de ouder krijgt over hun kind. Mooie heldere doelen om samen aan te werken.

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven