OBS De Tweesprong

Kapelstraat 15 4817 NX Breda

  • Schoolfoto van OBS De Tweesprong
  • Schoolfoto van OBS De Tweesprong
  • Schoolfoto van OBS De Tweesprong
  • Schoolfoto van OBS De Tweesprong
  • Schoolfoto van OBS De Tweesprong

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

M.b.v. de Successpiegel worden er vragenlijsten uitgezet onder personeel, ouders en kinderen van groep 5 t/m 8.

De vragenlijst met betrekking tot Veiligheid en welbevinden van de leerlingen in groep 5 t/m 8 is afgenomen. De laatste afname was in november 2023. Naar aanleiding van die score is er op onderdelen extra aandacht besteed in de school. Een werkgroep is actief bezig geweest met het inhoud geven aan onze kernwaarden. Deze kernwaarden zijn door het team opnieuw vastgesteld. Het betreft respect, veiligheid, structuur, zelfstandigheid en plezier. Deze pijlers van de school zijn naar de praktijk vertaald door middel van lessen en zichtbare posters in de school.

Op alle rubrieken wordt rond het landelijk gemiddelde gescoord. In het bijgevoegde rapport kunt u de tevredenheid verder bekijken.

Ons streven is om deze score bij de volgende afname positiever te krijgen. Hier zijn mede vanuit de NPO-middelen al acties op ingezet. We gaan hier met team, leerlingen en ouders hard voor aan de slag.


Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

M.b.v. de Successpiegel worden er vragenlijsten uitgezet onder personeel, ouders en kinderen van groep 5 t/m 8. Voor de eerste keer is dit gebeurd in november 2019. 

Heel prettig dat de school een mooie 8,3 als algemeen cijfer krijgt van de ouders.

De aandachtspunten die de ouders aangeven worden binnen de school besproken. Dit gebeurt met de oudergeledingen en het team. Samen streven we naar veilig en leerzaam schoolklimaat.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven