OBS De Tweesprong

Kapelstraat 15 4817 NX Breda

  • Schoolfoto van OBS De Tweesprong
  • Schoolfoto van OBS De Tweesprong
  • Schoolfoto van OBS De Tweesprong
  • Schoolfoto van OBS De Tweesprong
  • Schoolfoto van OBS De Tweesprong

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij onze school, OBS De Tweesprong

Wat fijn dat u er voor heeft gekozen om meer te weten te komen over onze school, OBS De Tweesprong. We geven u graag meer informatie op deze website en in de schoolgids.

OBS De Tweesprong is ‘een wereldschool waar iedereen zich thuis voelt’. We zijn een ontmoetingsplek voor leerlingen, ouders en team met een diverse achtergrond. We zijn er trots op dat in onze school de samenleving, in het klein, terug te vinden is. Het multiculturele karakter van onze school zorgt dat leerlingen en opvoeders de verschillen in cultuur leren kennen, begrijpen en waarderen. Het vormt een verrijking voor de school en ieders persoonlijke ontwikkeling.

Onze school ligt op de grens van de wijken Heusdenhout en Brabantpark in Breda. Samen met de ouders streeft het team naar een school waar kinderen zich thuis voelen. Alles draait er immers om de kinderen. Zij helpen mee aan de fijne sfeer op onze school en kunnen zo op "natuurlijke wijze" hun mogelijkheden optimaal ontwikkelen. Elk kind krijgt de zorg die hij of zij nodig heeft. 

Voor ons zijn de volgende 5 waarden van groot belang: Respect, structuur, zelfstandigheid, veiligheid en plezier. Op onze website vindt u terug wat wij hieronder verstaan. Neem dus gerust een kijkje op www.obsdetweesprong.nl.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Respect
  • Structuur
  • Veiligheid
  • Zelfstandigheid
  • Plezier

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingaantal op 1 februari 2024 is 211.

We zien een lichte daling van het aantal leerlingen.

De uitstroom van een grote groep 8 en diverse verhuizingen zorgen vooral voor deze daling.

We hopen dit te kunnen ombuigen naar een lichte groei komende teldatum. 


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
197
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Tussenschoolse opvang (overblijven)

Het overblijven wordt bij ons geregeld door ouders. Een aantal gediplomeerde ouders verzorgen de begeleiding en coördinatie hiervan. In de ouderkalender vindt u meer informatie over het overblijven en de kosten hiervan.

Buitenschoolse opvang

Met ingang van 1 augustus 2007 is elke school verplicht om, op verzoek van ouders, buitenschoolse opvang te organiseren. De kosten van deze buitenschoolse opvang komen voor rekening van de ouders. Aan deze verplichting is door ons schoolbestuur uitvoering gegeven door een samenwerking aan te gaan met Kober kindcentra. Het is aan u de keuze of u van dit aanbod gebruik wenst te maken.

Kober kindcentra verzorgt voor onze leerlingen de buitenschoolse opvang op hun locatie BSO Weidetuin, Draaiboom 12, 4817WR Breda, Tel.: 076-5813661

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven