Kbs De Driezwing

Oeverzegge 1 4823 MS Breda

  • Tijdens feestweek Kbs De Driezwing
  • De leerlingenraad heeft een nieuw speelobject uitgezocht om het speelplein leuker te maken.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De leerlingen zijn tevreden over de school. Dit leren we niet alleen uit de resultaten van de enquête. Ook de leerlingenraad spreekt haar tevredenheid uit over de school. 

De leerlingenraad komt ongeveer 10 keer per jaar bij elkaar en spreekt dan samen met de directie allerlei zaken door. Die gesprekken hebben er voor gezorgd dat er een nieuwe inrichting van het schoolplein is gekomen en dat we op een andere manier kijken naar gedrag.

Daarnaast heeft de leerlingenraad een nieuwe activiteit opgestart. "Driezwing Got Talent"is helemaal door de leerlingenraad georganiseerd.

 
Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Jammer genoeg was de respons, om de vereiste betrouwbaarheid te krijgen, te laag. Waar dat door komt is niet bekend. We proberen veel contacten met onze ouders te onderhouden. We breiden het aantal contactmomenten uit en de directie is zichtbaar op school aanwezig en wordt ook makkelijk door ouders aangesproken. Mogelijk moeilijke situaties worden snel besproken en opgelost.
Tevredenheid
7,5
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven