Kbs De Driezwing

Oeverzegge 1 4823 MS Breda

  • Tijdens feestweek Kbs De Driezwing
  • De leerlingenraad heeft een nieuw speelobject uitgezocht om het speelplein leuker te maken.

In het kort

Toelichting van de school

Op Kbs De Driezwing leren we, samen en van elkaar.

Welkom op het schoolvenster van Kbs De Driezwing, één van de 28 scholen van INOS Stichting Katholiek Onderwijs Breda.

Dit venster biedt u inzicht in de resultaten van onze school. De informatie komt uit landelijke bronnen zoals de Inspectie van het Onderwijs en DUO.

Als u meer wilt weten over onze school, klik dan eens door dit venster of bezoek de website van de school: www.driezwing.nl of download de app.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Basisvaardigheden centraal
  • Mini-samenleving
  • Thematisch werken
  • Ontdek waar je blij van wordt

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Driezwing is een kleine school. Wij zien het aantal leerlingen jaarlijks licht afnemen. Deze daling is het gevolg van demografische ontwikkelingen: er woont minder jeugd in de wijk.

De meeste kinderen komen uit Kroeten, de directe omgeving van de school. Daarnaast komen er ook kinderen uit Breda Noordwest, Muizenberg en Kesteren. De school staat in een gevarieerde wijk. Er staan koopwoningen, maar ook sociale huurwoningen. Die mix van verschillende achtergronden zorgt er voor dat de school een mooie afspiegeling is van de maatschappij. Juist daardoor leren we elkaar goed kennen.

Op dit moment hebben we 7 groepen. De gemiddelde groepsgrootte is 20 leerlingen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
150
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De naschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 9 jaar, bso Sterentuin vindt plaats binnen het schoolgebouw. De naschoolse opvang voor kinderen van 9 tot en met 12 jaar, Top bso Kanjertuin, vindt plaats buiten de school. Deze is gevestigd in het gebouw van Kbs Kievitsloop.

Voor verdere contactgegevens kunt u naar www.kober.nl

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven