Kbs Petrus & Paulus

Roland Holststraat 16 4819 HR Breda

  • Schoolfoto van Kbs Petrus & Paulus
  • Schoolfoto van Kbs Petrus & Paulus
  • Schoolfoto van Kbs Petrus & Paulus
  • Schoolfoto van Kbs Petrus & Paulus
  • Schoolfoto van Kbs Petrus & Paulus

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De leerlingen geven de school het rapportcijfer van een 8,3 op algemene tevredenheid in 2022-2023. We zijn trots op dit resultaat. De kinderen geven aan zich, over het algemeen, veilig te voelen op school. We hechten veel waarde aan zowel fysieke veiligheid als sociaal emotioneel welbevinden. We hebben de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in de inzet van onze sociale veiligheidscoördinatoren en vertrouwenspersonen. Ook in de toekomst blijven we dit doen. 
Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Ouders geven de school het rapportcijfer van een 7,9 (vorig schooljaar 7,6). Een cijfer waar we tevreden mee mogen zijn. Zeker als we zien dat het ervaren plezier op school en het gevoel van veiligheid respectievelijk tweemaal een 8,5 scoren. Toch vinden we een 7,9 nog te verbeteren In de ogen van onze ouders kunnen wij vooral nog verbetering aanbrengen in het informeren over hun kind. Voor dat onderdeel halen we een 6,8. Het is wel het enige onderdeel onder een 7. In de ontwikkelingsplannen voor het komende schooljaar gaan we dit onderdeel opnemen met de bedoeling daar beter in gewaardeerd te gaan worden.
Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven