Kbs Petrus & Paulus

Roland Holststraat 16 4819 HR Breda

  • Schoolfoto van Kbs Petrus & Paulus
  • Schoolfoto van Kbs Petrus & Paulus
  • Schoolfoto van Kbs Petrus & Paulus
  • Schoolfoto van Kbs Petrus & Paulus
  • Schoolfoto van Kbs Petrus & Paulus

Leerlingtevredenheid toelichting

Toelichting van de school

Kijkend naar de resultaten van de leerling-enquête van schooljaar 2018-2019 scoren we gemiddeld een 8,4. De kinderen geven zich aan veilig te voelen op school. De sociale veiligheid willen we behouden door in alle klassen te werken volgens een gedragsprotocol en door het volgen van het pestprotocol (mocht dit nodig zijn).
Tevredenheid
8,4
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Oudertevredenheid toelichting

Toelichting van de school

Ouders geven de school in totaal een 7,6 (vorig schooljaar 7,3). Een cijfer waar we tevreden mee mogen zijn. Zeker als we zien dat het ervaren plezier op school en het gevoel van veiligheid respectievelijk een 8,6 (8,2) en een 8,7 (8) scoren. Toch vinden we een 7,6 nog te verbeteren In de ogen van onze ouders kunnen wij vooral nog verbetering aanbrengen in het informeren over hun kind. Voor dat onderdeel halen we een 6,5. Het enige onderdeel onder een 6. In de ontwikkelingsplannen voor het komende schooljaar gaan we dit onderdeel opnemen met de bedoeling daar beter in gewaardeerd te gaan worden.
Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
7,7

Bron

Terug naar boven