Kbs Petrus & Paulus

Roland Holststraat 16 4819 HR Breda

  • Schoolfoto van Kbs Petrus & Paulus
  • Schoolfoto van Kbs Petrus & Paulus
  • Schoolfoto van Kbs Petrus & Paulus
  • Schoolfoto van Kbs Petrus & Paulus
  • Schoolfoto van Kbs Petrus & Paulus

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van Kbs Petrus en Paulus, één van de 28 scholen van INOS Stichting Katholiek Onderwijs Breda.

Dit venster biedt u inzicht in de resultaten van onze school. De informatie komt uit landelijke bronnen zoals de Inspectie van het Onderwijs en DUO.

Als u meer wilt weten van onze school, klik dan eens door dit venster of bezoek de website van de school.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Zelfontplooiing
  • Verbondenheid
  • Verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
482
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Leerkrachten eten samen met de leerlingen in de groep. Tijdens het half uur pauze wordt er toezicht gehouden door pedagogisch medewerkers van onze partner Kober en is er een gevarieerd aanbod van sport-en spelactiviteiten.

De leerlingen van groep 1 zijn op woensdag vrij. Voor meer actuele informatie verwijzen wij u naar de website van de school.

http://www.petrusenpaulusschool.nl/

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het schoolklimaat op de Petrus en Paulus wordt gekenmerkt door onderling vertrouwen en verbondenheid. Kinderen en volwassenen voelen zich verantwoordelijk voor goede onderlinge verhoudingen en het hebben van zorg voor elkaar: elk kind, elke volwassene wordt in zijn waarde gelaten. We voelen ons samen verantwoordelijk voor het reilen en zeilen op de school. Het kind met zijn mogelijkheden is uitgangspunt: Je hoort erbij met jouw talent, hier mag je zijn zoals je bent   “Je hoort erbij” betekent in onze ogen: iedereen is belangrijk, we willen niemand uitsluiten en niemand discrimineren. We accepteren elkaar zoals we zijn.   “Met jouw talent”geeft aan, dat we uitgaan van de mogelijkheden die ieder kind heeft, waarbij we de sterke kanten (talenten) willen benadrukken. We benadrukken het positieve. We willen dat ieder kind zijn/haar talenten zo volledig mogelijk kan ontplooien. In deze veilige omgeving mogen (moeten) er fouten gemaakt worden, pas dan wordt er geleerd en komen we samen verder.

Terug naar boven