Kbs Petrus & Paulus

Roland Holststraat 16 4819 HR Breda

  • Schoolfoto van Kbs Petrus & Paulus
  • Schoolfoto van Kbs Petrus & Paulus
  • Schoolfoto van Kbs Petrus & Paulus
  • Schoolfoto van Kbs Petrus & Paulus
  • Schoolfoto van Kbs Petrus & Paulus

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

Na een kleine daling een aantal jaren geleden zien we vanaf schooljaar 2016-2017 weer een stijgende curve. In schooljaar 2018-2019 hebben we een nieuwe taal-en spellingmethode in gebruik genomen. De aansluiting op deze eindtoets is daardoor in het algemeen zeker verbeterd. Verder kijken we per leerling wat de beste begeleiding is richting de eindtoets. We betrekken de leerling nadrukkelijk ook zelf bij dit proces. In het jaar 2019-2020 zijn er i.v.m. de Corona crisis geen data verzameld m.b.t. de eindtoets.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

Op Kbs Petrus en Paulus nemen wij naast de toetsen die gebonden zijn aan onze methodes ook methode-onafhankelijke toetsen af. Dit zijn toetsen van Cito, welke landelijk genormeerd zijn. Deze Cito-toetsen nemen wij twee keer per schooljaar af om zo een beeld te krijgen van de vorderingen van leerlingen en van de groep als geheel. Daarnaast krijgen wij op deze manier inzicht over de kwaliteit van ons onderwijs. Aan de hand van deze gegevens maakt de school twee keer per schooljaar een rapport, waarin we alle toets-gegevens (data) verzamelen. De data wordt geanalyseerd en op basis daarvan wordt bekeken wat we goed doen en wat beter kan. Verbeterpunten worden opgesteld en vastgelegd.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

Toelichting van de school

De cijfers laten zien dat Kbs Petrus en Paulus redelijk constant rond 70% van haar leerlingen naar HAVO / VWO kan verwijzen en dat ook voor de andere leerlingen in goed overleg met de ouders passende verwijzingen plaatvinden. De adviezen blijken ook op de langere duur in de juiste richting te zijn gegeven.
Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Terug naar boven